Gamle eksamensoppgaver


  • Å regne gamle eksamensoppgaver er veldig god trening for eksamen. Det anbefales at dere regner hele eksamenssett før dere eventuelt ser på løsningsforslaget.
2011-08-25, rosef