TMA4135 Matematikk 4D høsten 2011


Emnebeskrivelse finnes i studiehåndboken.

Meldinger

15.8 Første forelesning blir onsdag 24. august klokken 10.15 - 12.00 i auditorium S3.
23.8 Lærebok: E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 9.utgave eller 10.utgave (ny)
23.8 Mer informasjon kommer etterhvert!
25.8 Øving 1 er lagt ut, se linken Øvinger til venstre.
30.8 Øving 2 er nå lagt ut. Fremdriftsplanen er oppdatert.
01.9 Link til film av forelesningene skal være klart innen tirsdag 06.9.
05.9 Øving 3 og løsningsforslag til øving 1 er lagt ut.
06.9 Linker til film fra forelesninger er lagt ut, se linken til venstre.
13.9 Det var en liten feil i definisjonen av g(t) i Øving 4. Denne feilen er nå rettet opp.
13.9 Øving 5 er nå lagt ut.
21.9 Øving 6 og løsningsforslag til øving 3 er nå lagt ut.
21.9 VIKTIG: I 10th ed. av Kreyszig er et kapittel om komplekse fourier rekker fjernet. Dette er fortsatt en del av pensum, og et notat som tilsvarer kapittelet i 9th ed. er nå lagt ut.
04.10 Øving 8 er nå lagt ut.
11.10 Øving 9 og løsningsforslag til øving 6 er nå lagt ut.
17.10 Øving 10 og løsningsforslag til øving 7 er nå lagt ut.
17.10 Øving 12 og løsningsforslag til øving 8 og 9 er nå lagt ut.
07.11 NTNU ønsker å forbedre sin tjeneste med videoopptak av forelesninger, og ønsker derfor deres tilbakemelding på tjeneste. Tilbakemeldingsskjema finnes her: https://ntnu.wufoo.com/forms/tilbakemeldingsskjema-for-bruk-av-videoopptak/ Svarfrist for infylling av skjema er 15. november
15.11 Ekstraøving 13 er nå lagt ut. Den skal kun leveres inn av de som mangler nok øvinger. Mangler du en øving, må du gjøre halvparten av oppgavne. Mangler du to øvinger må du gjøre alle oppgavene. Det vil ikke være veiledningstime for øvingen.
17.11 Oppdatert pensumliste for både 9th og 10th edition er nå lagt ut
21.11 Oppdatert pensumliste for både 9th edition er nå lagt ut. Den opprinnelige hadde feil delkaplitler i kapittel 12
01.12 Eksamenskurs: Det vil bli holdt eksamenskurs i Matte 4D/N/M 12. desember 09:15-15:00 i F1 i numerikk delen av pensum og 13. desember 09:15-15:00 i F1 i Fourier etc. Alle er velkomne og man trenger ikke melde seg på
08.12 Informasjon: Eksamenskurs Følgende eksamensett vil bli gjennomgått TMA4135-H09, TMA4122-H08, TMA4130-H08, TMA4130-H09. Videolink finnes på: http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/Catalog/catalogs/eksamenskurs_matte4_h2011.aspx
08.12 Eksamensveilending/spørretime er satt opp fredag 16. des. kl. 1215-1500 i S2. Det vil bli gjennomgang av eksamensoppgaver. Dersom du har spørsmål eller oppgaver som ønskes gjennomgått, kan du sende en mail til Dag.Wessel-Berg@sintef.no (i god tid) før øvingstimen, eller komme med ønsker på sparket.
19.12 Lf till eksamen finnes her.
2011-12-19, erikkrl