Hjemmeøving 10

  • Avsnitt 8.3: Oppgave 10, 22, 28 og 44
  • Avsnitt 8.4: Oppgave 6, 22, 35 og 36
  • Avsnitt 8.5: Oppgave 4, 14, 24 og 32
  • Avsnitt 8.6: Oppgave 22, 24, 55 og 58
  • Oppgave 60 fra eksamensoppgavesamlingen her
2010-10-29, katharka