ST0103 Brukerkurs i statistikk høsten 2012

Kursbeskrivelse finnes i studiehåndboka. ST0103 danner grunnlaget for ST2304 Statistisk modellering for biologer og bioteknologer som går til våren.

Beskjeder

 • 12. aug. Løsningsforslag på konten er lagt ut under gamle eksamensoppgaver.
 • 7. jan. Sensuren
 • 20. des. For biologer som er interessert i populasjonsdynamikk og populasjonsgenetikk anbefales ST2302 som gis av Steinar Engen nå i vår.
 • 7. des. Løsningsforslag på dagens eksamen er lagt ut under gamle eksamensoppgaver.
 • 21. nov. Spørretime før eksamen: Jeg er stort sett tilgjengelig på kontoret (1232, sentralbygg II). Send eventuellt e-post på forhånd for å avtale tidspunkt.
 • 5. okt. Første møte i referansegruppa er onsdag 10. oktober. Snakk eller send e-post til representantene i gruppa hvis det er noe du ønsker å ta opp.
 • 29. aug. Innlevering av øvinger i hyller (1, 2, 3 eller 4) i nordre lavblokk (inngang fra 3.etg, sentralbygg II) innen fredag kl. 12, uken etter aktuell øving.
 • 13. aug. Første forelesning er mandag 20. august, kl 8:15 i auditorium S6.
 • 22. aug. Skriv deg på en av øvingstimene her, velg helst gruppen som er planlagt for ditt studieprogram (se siste kolonne). Siden Torsdagsgruppen er fulltegnet er det ønskelig at dere som har mulighet for å endre til en annen øvingstime gjør dette.

Faglærer

Faglærer: Jarle Tufto

Forelesnings- og øvingstidspunkt

Lærebok

Gunnar G. Løvås, Statistikk for universiteter og høgskoler, 2. utgave, Universitetsforlaget.

Liste over feil i boka

Første utgave kan vanskelig brukes bl.a. fordi oppgavene er noe forskjellig nummerert.

Øvinger

Øvingene starter i uke 35. Øvingsgrupper og øvingslærere som følger:

 1. Tirsdag 12-14, B23
 2. Tirsdag 12-14, R20
 3. Torsdag 14-16, R20
 4. Fredag 10-12, R51

6 av 12 øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Øvinger leveres på øvingstimen eller i innleveringsboks i lavblokka mellom sentralbyggene (inngang fra 3. etg. sentralbygg II). Innleveringsfrist fredag kl. 12. Merk, det er ikke øvingslærerens oppgave å gjøre en detaljert retting. Dersom du har spørsmål, ta kontakt på din øvingstime.

Online kollokvium

Klikk her. Denne diskusjonsgruppen er ment som et online kollokvium. Hvis du lurer på noen i kurset, ikke får til en øving e.l., kan du ta det opp her.

Forelesningsplan, pensum og øvinger (foreløpig)

Nr Dag Dato Kapittel/avsnitt Øvingsnr Oppgaver
1 Man 20.aug. 1, 2.1–5
2 Ons 22.aug. 3.1,3,2,3.3
3 Man 27.aug. 3.3 1 2.1, 5, 7–9, 3.1, 4, 6, 10–12, 14, 17 * LF
4 Ons 29.aug. 3.3, 3.4
5 Man 3.sep. 3.5, 2 3.19, 21, 23, 24, 26-27, 29, 32 LF
6 Ons 5.sep. 3.6
7 Man 10.sep. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 3 3.37, 4.1-8, 13-17 LF
8 Ons 12.sep. 4.4, 4.5, notat 1
9 Man 17.sep. 4, 5.1, 5.2, 5.3 4 4.19-21, 23, 24. 5.1-3 LF
10 Ons 19.sep. 5.4, 5.5
11 Man 24.sep. 5.6, notat 2 5 5.7-10, Tillegg A.16, 20-21 LF5
12 Ons 26.sep. 5.7, 5.8
13 Man 1.okt. Binorm.ford. (notat 4) 6 5.12-13, A.22, 5.18-19 LF
14 Ons 3.okt. Transf. av var. (notat 3)
15 Man 8.okt. 6.1-2 Estimeringsmetoder (notat 5) 7 5.21-23, 27-28 Eks. 2005V, oppg. 3,Eks. 2005H, oppg. 1 og 2 untatt 2c (LF)
16 Ons 10.okt. 5.9.1-5.9.2, 6.3
17 Man 15.okt. 6.3 8 6.1-6, 8-9, notat 5, oppg. 2, 4(rettelse), 5 (LF)
18 Ons 17.okt. 6.3, 6.4
19 Man 22.okt. 6.4, 6.5 9 6.7,10-15 LF
20 Ons 24.okt. 6.5 (2006V oppgave 2b–c)
21 Man 29.okt. 7.1-7.2 (notat 6) 10 6.18, 20-21, Eksamen ST0201 2005h, oppg. 1. LF
22 Ons 31.okt. 7.3.1-7.3.5
23 Man 5.nov. 7.3.6-7.3.7 11 7.1, 7.4-5, 7.7, notat 6, oppg. 1-3. LF
24 Ons 7.nov. 7.4
25 Man 12.nov. 8.1–8.2.2 12 8.3,7-8, notat 6, oppg 6-8 LF
26 Ons 14.nov. 8.2.3
27 Man 19.nov. Repetisjon (siste forelesning)

* 2.1, 5, 7-9 betyr oppgave 2.1, 2.5, 2.7, 2.8, og 2.9

Eksamen

Fredag, 7.Torsdag 1. desember, kl 09:00. 4 timer. Tillatte hjelpemidler på eksamen:

 • Bestemt enkel kalkulator, dvs. Citizen SR-270X eller Hewlett Packard HP30S, med tomt minne
 • Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag). Det er ikke lov å skrive i formelsamlingen men utheving med markeringstusj er lov.
 • K. Rottman: Matematisk formelsamling.
 • Gult A4-ark med egne håndskrevne notater. Fås på instituttkontoret for institutt for matematiske fag, sentralbygg II, 7. etg. Det kan skrives på begge sider av arket.

Det er ikke tillatt å notere i formelsamlingen(e)

Gamle eksamensoppgaver

Pensum i dette kurset (ST0103) er innholdsmessig temmelig likt det aller meste av utgåtte ST0101 og en mindre del av ST0201. Følgende tidligere eksamensoppgaver i disse kursene er dermed delvis relevante. Vi vil ikke ha midtsemesterprøve. Oppgaver som ikke er omfattet av pensum i ST0103 er gitt i parantes.

ST0103 Brukerkurs i statistikk

ST0101 Brukerkurs i sannsynlighetsregning

ST0201 Brukerkurs i statistikk

Vår 2004 med løsning. Feil i løsning av 2c: 1,28 skal erstattes av -1,28. Sluttsvaret er riktig.

Vår 2005 med løsning

Høst 2005 med løsning (2a)

Vår 2006 med løsning (1d, 3a)

Høst 2006 med løsning (3b, 3c)

Vår og høst 2007 (2a, høst 2007) (1c, 2a vår 2007)

Vår 2008

Våren 2009 med løsning (2c, 3c)

Høst 2008: Ingen eksamen ble avholdt.

Midtsemesterprøver

2018-02-12, Hallvard Norheim Bø