Referansegruppe

Se her for generell informasjon om hvilken rolle emnets referansegruppe har og hva det innebærer å sitte i en slik gruppe.

Referansegruppen for MA1301 høsten 2020 består av

- Bjørner Tordhol (ÅMATSTAT), epost: bjornert(at)stud(dot)ntnu(dot)no
- Ruben Hvatum Johnsen (MLREAL), epost: rubenhjo(at)stud(dot)ntnu(dot)no
- Eivind Xu Djurhuus (BMAT), epost: eivindxd(at)stud(dot)ntnu(dot)no

Gruppens møter:

- Referat fra møte 18. september
- Referat fra møte 23. oktober

2020-10-23, Kristian Seip