Eksamen og semesterprøve

Eksamen

 • 25. november kl. 09.00
 • 4 timer digital hjemmeeksamen
 • Avholdes i Inspera
 • Alle hjelpemidler er tillatt på prøven, men det er ikke tillatt å kommunisere med andre
 • Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig

Mer informasjon om eksamen finner du på denne siden: https://innsida.ntnu.no/eksamen

Semesterprøve

Her er løsningsforslag til midtsemesterprøven.

 • Avholdes onsdag 7. oktober, klokken 14:15-15:45
 • 90 minutter skriftlig, oppgavene blir flervalgsoppgaver
 • Prøven avholdes digitalt i Inspera ( Logg inn i Inspera her )
 • Pensum for prøven er alt som er forelest til og med kapittel 5 i Burton.
 • Forelesningen som skulle vært i dette tidsrommet utgår
 • Alle hjelpemidler er tillatt på prøven, men det er ikke tillatt å kommunisere med andre

Her er en video fra NTNU om hvordan en digital eksamen gjennomføres i Inspera. Midtsemesterprøven fungerer på samme vis.

Evaluering

 • Obligatoriske øvinger, én øvingsinnlevering i uken (12 øvinger totalt). Man må ha 8 godkjente øvinger for å få tilgang til eksamen.
 • Avsluttende eksamen teller 80%, semesterprøven teller 20%
 • Semesterprøven er ikke obligatorisk, og teller kun dersom den gir positivt utslag på totalkarakteren

Tilrettelegging

Studenter som har krav på tilrettelegging må søke om dette i god tid, og selv under semesterprøven må dette være godkjent. Søknadsfristen er 15. september, søk her.

2021-10-06, Didrik Fosse