Eksamen og semesterprøve

Eksamen

Mer informasjon om eksamen finner du på denne siden: https://innsida.ntnu.no/eksamen

Semesterprøve

Her er løsningsforslag til midtsemesterprøven.

  • Avholdes onsdag 7. oktober, klokken 14:15-15:45
  • 90 minutter skriftlig, oppgavene blir flervalgsoppgaver
  • Prøven avholdes digitalt i Inspera ( Logg inn i Inspera her )
  • Pensum for prøven er alt som er forelest til og med kapittel 5 i Burton.
  • Forelesningen som skulle vært i dette tidsrommet utgår
  • Alle hjelpemidler er tillatt på prøven, men det er ikke tillatt å kommunisere med andre

Her er en video fra NTNU om hvordan en digital eksamen gjennomføres i Inspera. Midtsemesterprøven fungerer på samme vis.

Evaluering

  • Obligatoriske øvinger, én øvingsinnlevering i uken (12 øvinger totalt). Man må ha 8 godkjente øvinger for å få tilgang til eksamen.
  • Avsluttende eksamen teller 80%, semesterprøven teller 20%
  • Semesterprøven er ikke obligatorisk, og teller kun dersom den gir positivt utslag på totalkarakteren

Tilrettelegging

Studenter som har krav på tilrettelegging må søke om dette i god tid, og selv under semesterprøven må dette være godkjent. Søknadsfristen er 15. september, søk her.

2020-11-25, Kristian Seip