Fremdriftsplan

 Uke 34: Kap. 1, 2.1 - 2.2
 Uke 35: 2.3 - 2.4
 Uke 36: 2.5, 3.1 – 3.2
 Uke 37: 3.3, 4.2 – 4.3
 Uke 38: 4.4
 Uke 39: 5.2 – 5.3
 Uke 40: 6.1 – 6.2
 Uke 41: Oppsummering/midtsemesterprøve
 Uke 42: Kap. 7
 Uke 43: RSA-kryptografi
 Uke 44: 8.1 – 8.2
 Uke 45: 9.1 – 9.2
 Uke 46: 9.3/oppsummering
 Uke 47: Oppgaveregning.
2020-08-13, Kristian Seip