Om kurset

Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i elementær tallteori. Temaer som behandles er: Delelighetseori, Euklids divisjonsalgoritme, lineære diofantiske ligninger, elementær primtallteori, lineære kongruenser, kinesisk restteorem, Fermats lille teorem, Eulers phi-funksjon, Eulers teorem med anvendelse innen RSA-kryptografi, Wilsons teorem. Spesialstoff som kan variere fra år til år kan være tallteoretiske funksjoner, Fermats problem for n = 4, kjedebrøker, rasjonale approksimasjoner, Pells ligning og kvadratiske rester.

Foreleser

Kristian Seip
Kontor: rom 956, Sentralbygg 2
Epost: kristian.seip(at)ntnu.no

Lærebok

David M. Burton:
Elementary Number Theory, 7. utgave
ISBN 0071289194

Øvinger, vurdering og eksamen

Det er obligatoriske øvinger i emnet, med én øvingsinnlevering i uken (12 øvinger totalt). Man må ha 8 godkjente øvinger for å få tilgang til eksamen. Det blir en 4 timer skriftlig avsluttende eksamen (80%) og midtsemesterprøve (20%). Midtsemesterprøven teller kun dersom den gir positivt utslag på totalkarakteren.
Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.

2020-08-07, Didrik Fosse