Viktige punkter om smittevern

  • Hold alltid 1m avstand
  • Din plass kan om ønskelig rengjøres med engangsklut
  • Trekk gjerne ut av auditoriet i pausen 15:00 – 15:15.
  • Når auditoriet tømmes, lar du alle som sitter nærmere utgangen enn deg selv gå ut først
  • Auditoriet skal vaskes kl. 16:00. Forlat derfor auditoriet umiddelbart etter forelesning slik at man rekker å få gjort dette før neste forelesning kl. 16:15.
  • Oppmøteregistrering (frivillig) på: https://innsida.ntnu.no/checkin/room/16582/

NTNU er ansvarlig for å ha oversikt over hvem som er til stede i fysiske forelesninger for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Denne informasjonen vil slettes etter 10 dager i tråd med GDPR-lovgivingen. Her er linken til skjemaet

Denne informasjonen finnes også her:

Smittevern i S3 - MA1301

2020-09-01, Didrik Fosse