Eldre meldinger MA1103, 2010v


Her finner du meldinger som har vært gitt i kurset, men som nå ikke er særlig relevante lenger.

  • 23.02.10: Dere finner informasjon om pensum, romfordeling m.m til midtsemsterprøven under en egen link i venstre marg. Husk å ta kontakt med instituttkontoret fire virkedager før prøven ved behov for tilrettelegging!
  • 09.02.10: Vi vil forsette å være i EL3 på tirsdager fram til påske (til og med uke 12).
  • 08.02.10: Romendring i morgen, tirsdag 9.februar: Forelesningen blir i EL3 (fortsatt pga vannlekasjen i R8).
  • 01.02.10: Romendring i morgen, tirsdag 2.februar: Forelesningen blir i EL3 (pga vannlekasjen i R8).
  • 19.01.10: Det er opprettet en referansegruppe i faget, se egen rubrikk lenger ned på siden.
  • 19.01.10: Innleveringsfrist for øvinger er nå avklart: Torsdag kl.16.00 samme uke som øvingen veiledes for mandagsgruppene, mandag kl.16.00 uken etter veiledning for torsdag- og fredagsgrupper.
  • 19.01.10: Studenter med rett til lenger eksamenstid eller andre spesialopplegg må huske å søke om dette innen fristen som i vårsemesteret er 15.februar, se Tilrettelegging .
  • 14.01.10: Dere finner oversikt over inndeling i øvingsgrupper i venstre marg. Gi beskjed dersom du ikke finner navnet ditt noe sted, eller om jeg har plassert deg på et tidspunkt som er umulig. Det er meningen at alle skal ha fått enten første- eller andreønsket sitt, og jeg har forsøkt å få gruppene så jevnstore som mulig.
  • 17.12.09: Første forelesning i faget er Tirsdag 12.januar , 10.15-12.00 i R8. Velkommen!
2010-03-11, Heidi Dahl