Fremdriftsplan MA1103, 2010v


Dette er kun en plan! Endringer vil nok forekomme.

Uke Kapittel Stikkord Merknad
2 10.1-10.5 Vektorer, kvadratiske flater i rommet.
3 11.1, 11.3, biter av 11.4,11.6 Vektorfunksjoner og parametriserte kurver.
4 12.1-12.2, 10.6Funksjoner av flere variable: Graf, grenseverdier, kontinuitet. Innføring av polar-, sylinder og kulekoordinater. Kap.10.6 tilsvarer s.788-792 i 6.utgaven.
5 12.3-12.5 Partiell derivasjon.
612.6-12.7(8) Gradient og retningsderivert. Muligens tar vi med implisitte funksjoner.
713.1-13.3 Ekstremalverdier. Lagrange multiplikatormetode.
814.1-14.3Dobbeltintegral.
914.4Bytte av varialbe i dobbeltintegral. Midtsemesterprøve tirsdag 2.mars.
1014.5-14.6Trippelintegral.
1114.7, 15.1-15.2Anvendelser av integrasjon. Innføring av vektorfelt.
1215.3-15.5Kurve- og flateintegral. Integrasjon av vektorfelt over kurver.
13 Påskeferie.
1415.6Integrasjon av vektorfelt over flater (fluks). Påskeferie tom. tirsdag 6.april.
1516.1-16.3 Divergense og curl til et vektorfelt. Greens teorem.
1616.4-16.5 Divergensteoremet og Stokes teorem.
17 Anvendelser. Repetisjon.
2010-01-22, Heidi Dahl