Øvingsoppgaver MA1103, 2010v


Det gis vanligvis øvingsoppgaver hver uke. Oppgavene er hentet fra boka Calculus, A Complete Course av Robert Adams (7.utgave) dersom ikke annet er opplyst.

På øvingstimene (se tidspunkt og rom på hovedsiden) får dere tips, triks og hjelp av en studentassistent til å løse oppgavene dersom dere står fast. Det anbefales sterkt at dere har forsøkt på så mye som mulig på forhånd. Da får dere mest utbytte av hjelpen!

Oppgavene leveres inn til studentassistenten for godkjenning. Innleveringst: Torsdag kl.16.00 samme uke som øvingen veiledes for mandagsgruppene, mandag kl.16.00 uken etter veiledning for torsdag- og fredagsgrupper. Innleveringshyller finner dere i Nordre Lavblokk, tredje etasje. Se etter de som er merket MA1103 Flerdimensjonal analyse, samt øvingstidspunktet ditt.

I tillegg til de ukentlige øvingene vil det være to øvinger som skal gjennomføres ved hjelp av MAPLE. MAPLE-øvingene veiledes sannsynligvis i uke 10 og uke 17. Det legges ut mer informasjon om dette senere.

For å få godkjent øvingsopplegg i MA1103 (og dermed anledning til å gå opp til eksamen) kreves at minst åtte av regngeøvingene er godkjent, samt at minst èn av MAPLE-øvingene er godkjent.

Dere kan selv sjekke hvor mange godkjente øvinger dere har ved å gå inn på Øvingssystem for MA1103.


Øving 1 (veiledes uke 3)

Oppgavene skrevet med fet teksttype er til innlevering, men det er sterkt å anbefale at du regner alle!

10.1: 3, 5, 6, 13, 28

10.4: 1, 4, 7, 8, 17, 30

10.5: 1, 3, 18, 19

11.1: 3, 9, 10, 15, 18


Øving 2 (veiledes uke 4)

Oppgavene skrevet med fet teksttype er til innlevering, men det er sterkt å anbefale at du regner alle!

11.3: 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 24, 27

11.4: 1, 2, 5

Tidligere midtsemsterprøver:

Midtsemester 2004 : 1, 5

Midtsemester 2006: 3


Øving 3 (veiledes uke 5)

Oppgavene skrevet med fet teksttype er til innlevering, men det er sterkt å anbefale at du regner alle!

12.1: 1, 7, 12, 14, 20, 21, 30, 35, 39

12.2: 3, 6, 10, 13, 16

12.3: 4, 7, 9, 11, 23 (Mandagsgruppene får gjøre så godt de kan på disse oppgavene, da vi ikke har rukket å snakke om partiellderivasjon på forelesning før øvingstimen. Generelt gjelder "vanlige" derivasjonsregler fra en-variabelanalysen, og når vi deriverer f(x,y) med hensyn på x betrakter vi y som en konstant (ikke som en funksjon av x), mens når vi deriverer f(x,y) med hensyn på y betrakter vi x som en konstant.)


Øving 4 (veiledes uke 6)

Oppgavene skrevet med fet teksttype er til innlevering, men det er sterkt å anbefale at du regner alle!

12.4: 1, 3, 7, 16

12.5: 2, 6, 13, 14, 17

12.6: 1, 21 (Tilsvarer oppgave 17 i 6.utgaven av boka)

Tidligere midtsemsterprøver:

Midtsemester 2007: 1, 4

Midtsemester 2008: 2, 3

Ekstra utfordring: 12.6.22 (Tilsvarer oppgave 18 i 6.utgaven av boka)


Øving 5 (veiledes uke 7)

Oppgavene skrevet med fet teksttype er til innlevering, men det er sterkt å anbefale at du regner alle!

12.7: 1, 7, 11, 12, 17, 21, 28, 37

Chapter Review, Review Exercises, kap.12 : 4, 5, 11, 12 (s.740-741 (704-705 i 6.utgaven))

Tidligere midtsemsterprøver:

Midtsemester 2005: 1, 3, 4

Midtsemester 2008: 1, 4


Øving 6 (veiledes uke 8)

Oppgavene skrevet med fet teksttype er til innlevering, men det er sterkt å anbefale at du regner alle!

13.1: 1, 3, 7, 19, 24, 25, 29

13.2: 1, 9, 16

13.3: 1, 2, 9, 11

—-

Øving 7 (veiledes uke 9)

Oppgavene skrevet med fet teksttype er til innlevering, men det er sterkt å anbefale at du regner alle!

14.1: 2. 6, 13, 14, 16

14.2: 2, 9, 11, 12

Tidligere eksamner og midtsemesterprøver:

Eksamen v2007: 1, 2, 3, 4, 6

Midtsemester 2007: 3


Øving 8 (veiledes uke 10)

Oppgavene skrevet med fet teksttype er til innlevering, men det er sterkt å anbefale at du regner alle!

14.2: 13, 15, 18, 22, 30

14.3: 1, 9, 23, 25

14.4: 3, 9, 11


Øving 9 (veiledes uke 11)

Oppgavene skrevet med fet teksttype er til innlevering, men det er sterkt å anbefale at du regner alle!

14.4: 19, 25, 30, 35

14.5: 3, 7, 14, 15, 17, 27

Tidligere eksamensoppgaver:

Eksamen v2004: 1

Eksamen v2006: 2


Øving 10 (veiledes uke 12)

Oppgavene skrevet med fet teksttype er til innlevering, men det er sterkt å anbefale at du regner alle!

14.6: 1, 3, 6, 11, 13, 17 (I sjette utgaven av boka tilsvarer dette 14.6: 15, 17, 20, 25, 27, 31 )

15.1: 1, 2, 3, 9

Ekstra utfordring: 14.6.21 (Tilsvarer oppgave 35 i 6.utgaven av boka)


Øving 11 (veiledes torsdag og fredag uke 14, mandag uke 15)

Oppgavene skrevet med fet teksttype er til innlevering, men det er sterkt å anbefale at du regner alle!

15.2: 4, 5, 9, 11

15.3: 1, 3, 4, 14

15.4: 3, 5, 11, 22, 24

Tidligere eksamenssett:

Eksamen v2005: 1, 4

Eksamen v2007: 7


Øving 12 (veiledes torsdag og fredag uke 15, mandag uke 16)

Oppgavene skrevet med fet teksttype er til innlevering, men det er sterkt å anbefale at du regner alle!

15.5: 3, 7, 17, 20

15.6: 1, 2, 5, 12

16.1: 1, 3, 6

Tidligere eksamenssett:

Eksamen h2006: 3

Eksamen v2007: 8

Eksamen v2009: 6


Øving 13 (siste øving) (veiledes torsdag og fredag uke 16, mandag uke 17)

Oppgavene skrevet med fet teksttype er til innlevering, men det er sterkt å anbefale at du regner alle!

16.2: 15, 17

16.3: 2, 5, 7

16.4: 9, 13, 18

16.5: 3, 5, 7

Tidligere eksamenssett:

Eksamen v2004: 3, 4

Eksamen v2009: 5


Ekstraøving (ingen veiledning)

innleveringsfrist torsdag 6.mai, kl. 16.00

Eksamen v2006 (alle oppgaver)

2010-04-27, Heidi Dahl