Midtsemesterprøve, MA1103, 2010v


Informasjon angående midtsemesterprøven:

 • Tid: Tirsdag 2.mars, 10.15- 11.45.
 • Sted:
  • Studenter med etternavn som starter med A-0 skal sitte i R2
  • Studenter med etternavn som starter med P-Å skal sitte i EL3
 • Tilrettelegging: Studenter med rett til lenger eksamenstid eller andre spesialopplegg må huske å søke om dette innen fristen som i vårsemesteret er 15.februar, se Tilrettelegging .
  I tillegg skal dere melde dere ved instituttskontoret senest 4 virkedager før prøven skal holdes. (Siden prøven bare teller positivt er oppmøtet ikke obligatorisk. Av praktiske og finansielle grunner ber vi derfor om varsel for å unngå tilrettelegging for studenter som ikke har tenkt å møte til prøven.)
  Telefon: 735 91661,
  E-post: Berit.Rau(at)math.ntnu.no
  NB! siden midtsemesterprven varer i kun 90 minutter gis det 20 minutter for enkelt forlenget tid og 40 minutter for dobbelt forlenget tid.
  • Pensum: Til og med det som er forelest i uke 8 (se under).
  • Tillatte hjelpemidler: Enkel kalkulator (HP30S og/eller Citizen SR-270X)
  • Generelt: Semesterprøven utgjør 20 % av den endelige karakteren, men teller kun dersom den trekker totalkarakteren i positiv retning.

Husk studiebevis og semesterkort!


Pensumliste, midtsemesterprøve:

10.2-10.5

11.1-11.3, samt begrepene enhetstangentvektor, krumning og krumningsradius fra 11.4.

12.1-12.7 (merk at vi også har gjennomgått en teknikk for å bestemme grenseverdier som involverer polarkoordinater, som ikke står omtalt i boka.)

13.1-13.3

14.1-14.2


Tidligere midtsemesterprøver

2010-03-09, Heidi Dahl