Pensum i MA1103, vår 2010


Lærebok: Calculus, A Complete Course av Robert A. Adams, 7. utgave.

  • Kap. 10: Delkapitlene 10.1-10.6
  • Kap. 11: Delkapitlene 11.1, 11.3, samt begrepene enhetstangent, enhetsnormal , krumning og krumningsradius fra kap. 11.4
  • Kap. 12: Delkapitlene 12.1-12.7, samt Jacobideterminant fra kap.12.8
  • Kap. 13: Delkapitlene 13.1-13.3
  • Kap. 14: Hele
  • Kap. 15: Hele
  • Kap. 16: Delkaptilene 16.1-16.5

(Det er ikke alle enmer i alle delkapitler som er blitt forelest, spør om du er usikker.)

2010-04-27, Heidi Dahl