Øvinger

Det vil bli gitt nøyaktig 12 øvinger. Øvingene leveres inn og blir rettet av studentassistent. Du må ha fått godkjent minst 8 øvinger for å få gå opp til eksamen. For å få en øving godkjent krever vi at du har gjort et forsøk på alle oppgavene og at minst halvparten av dem er korrekte. Vi anbefaler på det sterkeste at du gjør alle øvingene!

Når det gjelder frist for innlevering: Øvingen som veiledes i uke n må leveres innen 12:00 på mandag i uke n+1.

Øvingsgruppene finnes her.

Du kan sjekke antall godkjente så langt ved å skrive inn brukernavnen ditt på denne siden.

Øvingsoppgaver

Hvis ikke annet er oppgitt henvises det til oppgaver i læreboken.

Øving 1

Innleveringsfrist: 12:00 mandag 28. januar.

Øving 2

Innleveringsfrist: 12:00 mandag 4. februar.

Øving 3

Innleveringsfrist: 12:00 mandag 11. februar.

Øving 4

 • 2.4: 6abc, 18, 21abc, 22abc
 • 2.5: 6, 8, 9
 • 3.3: 4
 • 8.1: 5

Innleveringsfrist: 12:00 mandag 18. februar.

Øving 5

 • 4.1: 1a, 2b, 14, 23a
 • 5.1: 5a, 7, 12
 • 7.1: 1, 5cef, 7

Innleveringsfrist: 12:00 mandag 25. februar

Øving 6

 • 7.2: 1, 19
 • 7.3: 1, 3, 4
 • 7.4: 1, 7, 8

Innleveringsfrist: 12:00 mandag 4. mars

Øving 7

Innleveringsfrist: 12:00 mandag 11. mars

Øving 8

Innleveringsfrist: 12:00 mandag 18. mars

Øving 9

Merk: Boka bruker ordet "path" om en sti som krysser et hjørne høyst en gang.

Innleveringsfrist: 12:00 mandag 8. april

Øving 10

Innleveringsfrist: 12:00 mandag 15. april

Øving 11

Innleveringsfrist: 12:00 mandag 22. april

Øving 12 (siste øving)

 • 5.8: 5, 6
 • 13.1: 2, 5
 • 13.2: 1, 3

Innleveringsfrist: 12:00 mandag 29. april

Innleveringssted

Øvingene leveres i tredje etasje i nordre lavblokk, det vil si omtrent rett opp fra kiosken på Stripa. Spør din studentassistent om du er usikker på hvor dette er. Under er et kart over tredje etasje (rommet for innlevering av øvinger er farget rødt).

2013-03-20, Torkil Utvik Stai