Emner gitt ved Institutt for matematiske fag

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Ålesund

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Trondheim

Matematikkemner i realfagstudiene i Trondheim

Statistikkemner i realfagstudiene i Trondheim

Matematikk- og statistikkemner i teknologistudiene i Trondheim

TMA4100 H2019 Matematikk 1
TMA4101 Matematikk 1 (elektro)
TMA4105 V2020 Matematikk 2
TMA4106 Matematikk 2 (elektro)
TMA4110 H2019 Matematikk 3
TMA4115 V2020 Matematikk 3
TMA4116 Matematikk 3 (elektro)
TMA4120 H2019 Matematikk 4K
TMA4121 Matematikk 4 (elektro)
TMA4125 V2020 Matematikk 4N
TMA4130 H2019 Matematikk 4N
TMA4135 H2019 Matematikk 4D
TMA4140 H2019 Diskret matematikk
TMA4145 H2019 Lineære metoder
TMA4150 V2020 Algebra
TMA4160 H2019 Kryptografi
TMA4165 V2020 Differensialligninger og dynamiske systemer
TMA4170 V2020 Fourieranalyse
TMA4175 V2020 Kompleks analyse
TMA4180 V2020 Optimering I
TMA4183 V2020 Optimering II
TMA4185 V2019 Kodeteori
TMA4190 V2020 Introduksjon til topologi
TMA4192 V2020 Differensialtopologi
TMA4195 H2019 Matematisk modellering
TMA4205 H2019 Numerisk lineær algebra
TMA4212 V2020 Numerisk løsning av differensialligninger med differansemetoder
TMA4215 H2019 Numerisk matematikk
TMA4220 H2019 Numerisk løsning av partielle differensialligninger med elementmetoden
TMA4225 H2019 Analysens grunnlag
TMA4230 V2020 Funksjonalanalyse
TMA4240 H2019 Statistikk
TMA4245 V2020 Statistikk
TMA4250 V2020 Romlig statistikk
TMA4255 V2020 Anvendt statistikk
TMA4265 H2019 Stokastisk modellering
TMA4267 V2020 Lineære statistiske modeller
TMA4268 V2020 Statistisk læring
TMA4275 V2020 Levetidsanalyse
TMA4285 H2019 Tidsrekkemodeller
TMA4295 H2019 Statistisk inferens
TMA4300 V2020 Beregningskrevende statistiske metoder
TMA4305 H2019 Partielle differensialligninger
TMA4310 H2016 Matematiske emner, videregående kurs (se MA3001)
TMA4315 H2019 Generaliserte lineære modeller
TMA4320 V2020 Introduksjon til vitenskapelige beregninger
TMA4500 H2019 Industriell matematikk, fordypningsprosjekt
TMA4505 H2019 Industriell matematikk, fordypningsemne
TMA4850 V2020 Eksperter i team - Matematikk innen anvendelser
TMA4851 V2019 Eksperter i team - Big Data
TMA4852 V2020 Eksperter i team - Global oppvarming
TMA4900 Matematikk, masteroppgave

Matematikk- og statistikkemner i PhD-studiene i Trondheim

Forkurs, forberedende kurs og oppfriskningskurs

Sommerkurs 2019

2019-12-17, Hallvard Norheim Bø