Emner gitt ved Institutt for matematiske fag

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik

Matematikkemner i realfagstudiene i Trondheim

Statistikkemner i realfagstudiene i Trondheim

Matematikk- og statistikkemner i teknologistudiene i Trondheim

TMA4100 H2016 Matematikk 1
TMA4105 V2017 Matematikk 2
TMA4110 H2016 Matematikk 3
TMA4115 V2017 Matematikk 3
TMA4120 H2016 Matematikk 4K
TMA4122 H2015 Matematikk 4M
TMA4123 V2016 Matematikk 4M
TMA4125 V2017 Matematikk 4N
TMA4130 H2016 Matematikk 4N
TMA4135 H2016 Matematikk 4D
TMA4140 H2016 Diskret matematikk
TMA4145 H2016 Lineære metoder
TMA4150 V2017 Algebra
TMA4155 H2014 Kryptografi, introduksjon
TMA4160 H2016 Kryptografi
TMA4165 V2017 Differensialligninger og dynamiske systemer
TMA4170 V2017 Fourieranalyse
TMA4175 V2017 Kompleks analyse
TMA4180 V2017 Optimering I
TMA4183 V2017 Optimering II
TMA4185 V2017 Kodeteori
TMA4190 V2017 Introduksjon til topologi
TMA4195 H2016 Matematisk modellering
TMA4205 H2016 Numerisk lineær algebra
TMA4212 V2017 Numerisk løsning av differensialligninger med differansemetoder
TMA4215 H2016 Numerisk matematikk
TMA4220 H2016 Numerisk løsning av partielle differensialligninger med elementmetoden
TMA4225 H2016 Analysens grunnlag
TMA4230 V2017 Funksjonalanalyse
TMA4235 V2016 Visualisering av vitenskapelige data
TMA4240 H2016 Statistikk
TMA4245 V2017 Statistikk
TMA4250 V2017 Romlig statistikk
TMA4255 V2017 Anvendt statistikk
TMA4265 H2016 Stokastiske prosesser
TMA4267 V2017 Lineære statistiske modeller
TMA4275 V2017 Levetidsanalyse
TMA4280 V2017 Superdatamaskiner, innføring i bruk
TMA4285 H2016 Tidsrekkemodeller
TMA4295 H2016 Statistisk inferens
TMA4300 V2017 Beregningskrevende statistiske metoder
TMA4305 H2016 Partielle differensialligninger
TMA4310 H2016 Matematiske emner, videregående kurs (se MA3001)
TMA4315 H2016 Generaliserte lineære modeller
TMA4320 V2017 Introduksjon til vitenskapelige beregninger
TMA4500 H2015 Industriell matematikk, fordypningsprosjekt
TMA4505 H2015 Industriell matematikk, fordypningsemne
TMA4850 V2017 Eksperter i team – Matematikk innen anvendelser
TMA4851 V2017 Eksperter i team – Masse data, mange muligheter
TMA4900 V2016 Matematikk, masteroppgave
TMA4905 V2016 Statistikk, masteroppgave
TMA4910 V2016 Numerikk, masteroppgave

Matematikk- og statistikkemner i PhD-studiene i Trondheim

2017-03-29, Hallvard Norheim Bø