Emner gitt ved Institutt for matematiske fag

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Ålesund

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Trondheim

Matematikkemner i realfagstudiene i Trondheim

Statistikkemner i realfagstudiene i Trondheim

Matematikk- og statistikkemner i teknologistudiene i Trondheim

TMA4100 H2021 Matematikk 1
TMA4101 H2021 Matematikk 1 (MTELSYS)
TMA4105 V2021 Matematikk 2
TMA4106 V2021 Matematikk 2 (MTELSYS)
TMA4110 H2021 Matematikk 3
TMA4111 H2021 Matematikk 3 (MTELSYS)
TMA4115 V2021 Matematikk 3
TMA4120 H2021 Matematikk 4K
TMA4121 Matematikk 4 (MTELSYS)
TMA4125 V2021 Matematikk 4N
TMA4130 H2021 Matematikk 4N
TMA4135 H2021 Matematikk 4D
TMA4140 H2021 Diskret matematikk
TMA4145 H2021 Lineære metoder
TMA4150 V2021 Algebra
TMA4160 H2021 Kryptografi
TMA4165 V2021 Differensialligninger og dynamiske systemer
TMA4170 V2021 Fourieranalyse
TMA4175 V2021 Kompleks analyse
TMA4180 V2021 Optimering I
TMA4183 V2021 Optimering II
TMA4185 V2021 Kodeteori
TMA4190 V2021 Introduksjon til topologi
TMA4192 V2021 Differensialtopologi
TMA4195 H2021 Matematisk modellering
TMA4205 H2021 Numerisk lineær algebra
TMA4212 V2021 Numerisk løsning av differensialligninger med differansemetoder
TMA4215 H2021 Numerisk matematikk
TMA4220 H2021 Numerisk løsning av partielle differensialligninger med elementmetoden
TMA4225 H2021 Analysens grunnlag
TMA4230 V2021 Funksjonalanalyse
TMA4240 H2021 Statistikk
TMA4245 V2021 Statistikk
TMA4250 V2021 Romlig statistikk
TMA4255 V2021 Anvendt statistikk
TMA4265 H2021 Stokastisk modellering
TMA4267 V2021 Lineære statistiske modeller
TMA4268 V2021 Statistisk læring
TMA4275 V2021 Levetidsanalyse
TMA4285 H2021 Tidsrekker
TMA4295 H2021 Statistisk inferens
TMA4300 V2021 Beregningskrevende statistiske metoder
TMA4305 H2021 Partielle differensialligninger
TMA4315 H2021 Generaliserte lineære modeller
TMA4320 V2021 Introduksjon til vitenskapelige beregninger
TMA4500 H2019 Industriell matematikk, fordypningsprosjekt
TMA4505 H2019 Industriell matematikk, fordypningsemne
TMA4850 V2021 Eksperter i team - Matematikk innen anvendelser
TMA4851 V2019 Eksperter i team - Big Data
TMA4852 V2021 Eksperter i team - Global oppvarming
TMA4900 Matematikk, masteroppgave

Matematikk- og statistikkemner i PhD-studiene i Trondheim

Forkurs, forberedende kurs og oppfriskningskurs

Sommerkurs 2021

2021-08-18, Per Kristian Hove