Emner gitt ved Institutt for matematiske fag

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Ålesund

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Trondheim

Matematikk-, statistikk- og didaktikkemner i realfagstudiene i Trondheim

MA0001 H2024 Brukerkurs i matematikk A
MA0002 V2024 Brukerkurs i matematikk B
MA0301 V2024 Elementær diskret matematikk
MA1101 H2024 Grunnkurs i analyse 1
MA1102 V2024 Grunnkurs i analyse 2
MA1103 V2024 Flerdimensjonal analyse
MA1201 H2024 Lineær algebra og geometri
MA1202 V2024 Lineær algebra med anvendelser
MA1301 H2024 Tallteori
MA2002 Bachelorprosjekt i matematiske fag
MA2010 Lærerutdanningsprosjekt i matematikk
MA2106 H2024 Kompleks funksjonsteori og differensiallikninger
MA2401 V2024 Geometri
MA2501 V2024 Numeriske metoder
MA3001 V2024 Mastergradsseminar i matematikk 1
MA3003 V2024 Mastergradsseminar i matematikk 2
MA3004 V2024 Mastergradsseminar i matematikk 1
MA3060 H2024 Teorier for kunnskap og læring i matematikk
MA3061 H2023 Design og analyse av matematikkundervisning
MA3150 V2023 Analytisk tallteori
MA3201 H2024 Ringer og moduler
MA3202 V2024 Galoisteori
MA3203 V2024 Ringteori
MA3204 H2024 Homologisk algebra
MA3402 H2023 Differensialformer på mangfoldigheter
MA3403 H2024 Algebraisk topologi 1
MA3407 H2024 Introduksjon til Lie-teori
MA3408 V2024 Algebraisk topologi 2
MA3911 Masteroppgave i matematiske fag
MA3950 Masteroppgave i matematikk
RFEL3100 H2023 Forskningsmetoder i matematikk- og realfagsdidaktikk
ST0103 H2024 Brukerkurs i statistikk
ST1101 V2024 Sannsynlighetsregning og statistikk
ST1201 H2024 Statistiske metoder
ST2302 V2024 Stokastiske populasjonsmodeller
ST2304 V2024 Statistisk modellering for biologer/bioteknologer
ST3201 H2023 Mastergradsseminar i statistikk

Matematikk- og statistikkemner i teknologistudiene i Trondheim

TMA4100 H2024 Matematikk 1
TMA4101 H2024 Matematikk 1 (MTELSYS, MTKJ, MTTK)
TMA4105 V2024 Matematikk 2
TMA4106 V2024 Matematikk 2 (MTELSYS, MTKJ, MTTK)
TMA4110 H2024 Matematikk 3
TMA4111 H2024 Matematikk 3 (MTELSYS)
TMA4115 V2024 Matematikk 3
TMA4120 H2024 Matematikk 4K
TMA4121 V2024 Matematikk 4 (MTELSYS)
TMA4125 V2024 Matematikk 4N
TMA4130 H2024 Matematikk 4N
TMA4135 H2024 Matematikk 4D
TMA4140 H2024 Diskret matematikk
TMA4145 H2024 Lineære metoder
TMA4150 V2024 Algebra
TMA4160 H2024 Kryptografi
TMA4162 V2024 Beregningsorientert algebra
TMA4165 V2024 Differensialligninger og dynamiske systemer
TMA4170 V2024 Fourieranalyse
TMA4175 V2024 Kompleks analyse
TMA4180 V2024 Optimering 1
TMA4183 V2024 Optimering 2
TMA4190 V2024 Introduksjon til topologi
TMA4192 V2024 Differensialtopologi
TMA4195 H2024 Matematisk modellering
TMA4205 H2024 Numerisk lineær algebra
TMA4212 V2024 Numerisk løsning av differensialligninger med differansemetoder
TMA4215 H2024 Numerisk matematikk
TMA4220 H2024 Numerisk løsning av partielle differensialligninger med elementmetoden
TMA4225 H2024 Analysens grunnlag
TMA4230 V2024 Funksjonalanalyse
TMA4240 H2024 Statistikk
TMA4245 V2024 Statistikk
TMA4250 V2024 Romlig statistikk
TMA4255 V2024 Anvendt statistikk
TMA4265 H2024 Stokastisk modellering
TMA4267 V2024 Lineære statistiske modeller
TMA4268 V2024 Statistisk læring
TMA4275 V2024 Levetidsanalyse
TMA4285 H2024 Tidsrekker
TMA4295 H2024 Statistisk inferens
TMA4300 V2024 Beregningskrevende statistiske metoder
TMA4305 H2024 Partielle differensialligninger
TMA4310 V2024 Matematiske emner, videregående kurs
TMA4315 H2024 Generaliserte lineære modeller
TMA4320 V2024 Introduksjon til vitenskapelige beregninger
TMA4500 Industriell matematikk, fordypningsprosjekt
TMA4505 Industriell matematikk, fordypningsemne
TMA4850 V2023 Eksperter i team – Matematikk innen anvendelser
TMA4851 V2024 Eksperter i team – Data and Minds: Forging Future Frontiers
TMA4900 Matematikk, masteroppgave

Matematikk- og statistikkemner i PhD-studiene i Trondheim

Etter- og videreutdanning i matematikk, statistikk og didaktikk (DELTA)

Forkurs, forberedende kurs og oppfriskningskurs

Sommerkurs 2024

2024-06-18, Hallvard Norheim Bø