Emner gitt ved Institutt for matematiske fag

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Ålesund

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Trondheim

Matematikkemner i realfagstudiene i Trondheim

Statistikkemner i realfagstudiene i Trondheim

Matematikk- og statistikkemner i teknologistudiene i Trondheim

TMA4100 H2022 Matematikk 1
TMA4101 H2022 Matematikk 1 (MTELSYS, MTKJ, MTTK)
TMA4105 V2022 Matematikk 2
TMA4106 V2022 Matematikk 2 (MTELSYS, MTKJ, MTTK)
TMA4110 H2022 Matematikk 3
TMA4111 H2022 Matematikk 3 (MTELSYS)
TMA4115 V2022 Matematikk 3
TMA4120 H2022 Matematikk 4K
TMA4121 V2022 Matematikk 4 (MTELSYS)
TMA4125 V2022 Matematikk 4N
TMA4130 H2022 Matematikk 4N
TMA4135 H2022 Matematikk 4D
TMA4140 H2022 Diskret matematikk
TMA4145 H2022 Lineære metoder
TMA4150 V2022 Algebra
TMA4160 H2022 Kryptografi
TMA4165 V2022 Differensialligninger og dynamiske systemer
TMA4170 V2022 Fourieranalyse
TMA4175 V2022 Kompleks analyse
TMA4180 V2022 Optimering 1
TMA4183 V2022 Optimering 2
TMA4185 V2021 Kodeteori
TMA4190 V2022 Introduksjon til topologi
TMA4192 V2022 Differensialtopologi
TMA4195 H2022 Matematisk modellering
TMA4205 H2022 Numerisk lineær algebra
TMA4212 V2022 Numerisk løsning av differensialligninger med differansemetoder
TMA4215 H2022 Numerisk matematikk
TMA4220 H2022 Numerisk løsning av partielle differensialligninger med elementmetoden
TMA4225 H2022 Analysens grunnlag
TMA4230 V2022 Funksjonalanalyse
TMA4240 H2022 Statistikk
TMA4245 V2022 Statistikk
TMA4250 V2022 Romlig statistikk
TMA4255 V2022 Anvendt statistikk
TMA4265 H2022 Stokastisk modellering
TMA4267 V2022 Lineære statistiske modeller
TMA4268 V2022 Statistisk læring
TMA4275 V2022 Levetidsanalyse
TMA4285 H2022 Tidsrekker
TMA4295 H2022 Statistisk inferens
TMA4300 V2022 Beregningskrevende statistiske metoder
TMA4305 H2022 Partielle differensialligninger
TMA4315 H2022 Generaliserte lineære modeller
TMA4320 V2022 Introduksjon til vitenskapelige beregninger
TMA4500 Industriell matematikk, fordypningsprosjekt
TMA4505 Industriell matematikk, fordypningsemne
TMA4850 V2022 Eksperter i team - Matematikk innen anvendelser
TMA4851 V2022 Eksperter i team - Dataoverflod - Hva kan vi lære fra en masse data?
TMA4852 V2021 Eksperter i team - Global oppvarming
TMA4900 Matematikk, masteroppgave

Matematikk- og statistikkemner i PhD-studiene i Trondheim

Videreutdanning i matematikk, statistikk og didaktikk (DELTA)

Forkurs, forberedende kurs og oppfriskningskurs

Sommerkurs 2022

2022-08-22, Hallvard Norheim Bø