Emner gitt ved Institutt for matematiske fag

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Ålesund

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Trondheim

Matematikkemner i realfagstudiene i Trondheim

Statistikkemner i realfagstudiene i Trondheim

Matematikk- og statistikkemner i teknologistudiene i Trondheim

TMA4100 H2022 Matematikk 1
TMA4101 H2022 Matematikk 1 (MTELSYS, MTKJ, MTTK)
TMA4105 V2023 Matematikk 2
TMA4106 V2023 Matematikk 2 (MTELSYS, MTKJ, MTTK)
TMA4110 H2022 Matematikk 3
TMA4111 H2022 Matematikk 3 (MTELSYS)
TMA4115 V2023 Matematikk 3
TMA4120 H2022 Matematikk 4K
TMA4121 V2023 Matematikk 4 (MTELSYS)
TMA4125 V2023 Matematikk 4N
TMA4130 H2022 Matematikk 4N
TMA4135 H2022 Matematikk 4D
TMA4140 H2022 Diskret matematikk
TMA4145 H2022 Lineære metoder
TMA4150 V2023 Algebra
TMA4160 H2022 Kryptografi
TMA4162 V2023 Beregningsorientert algebra
TMA4165 V2023 Differensialligninger og dynamiske systemer
TMA4170 V2023 Fourieranalyse
TMA4175 V2023 Kompleks analyse
TMA4180 V2023 Optimering 1
TMA4183 V2023 Optimering 2
TMA4190 V2023 Introduksjon til topologi
TMA4192 V2023 Differensialtopologi
TMA4195 H2022 Matematisk modellering
TMA4205 H2022 Numerisk lineær algebra
TMA4212 V2023 Numerisk løsning av differensialligninger med differansemetoder
TMA4215 H2022 Numerisk matematikk
TMA4220 H2022 Numerisk løsning av partielle differensialligninger med elementmetoden
TMA4225 H2022 Analysens grunnlag
TMA4230 V2023 Funksjonalanalyse
TMA4240 H2022 Statistikk
TMA4245 V2023 Statistikk
TMA4250 V2023 Romlig statistikk
TMA4255 V2023 Anvendt statistikk
TMA4265 H2022 Stokastisk modellering
TMA4267 V2023 Lineære statistiske modeller
TMA4268 V2023 Statistisk læring
TMA4275 V2023 Levetidsanalyse
TMA4285 H2022 Tidsrekker
TMA4295 H2022 Statistisk inferens
TMA4300 V2023 Beregningskrevende statistiske metoder
TMA4305 H2022 Partielle differensialligninger
TMA4315 H2022 Generaliserte lineære modeller
TMA4320 V2023 Introduksjon til vitenskapelige beregninger
TMA4500 Industriell matematikk, fordypningsprosjekt
TMA4505 Industriell matematikk, fordypningsemne
TMA4850 V2023 Eksperter i team - Matematikk innen anvendelser
TMA4851 V2023 Eksperter i team - Dataoverflod - Hva kan vi lære fra en masse data?
TMA4852 V2021 Eksperter i team - Global oppvarming
TMA4900 Matematikk, masteroppgave

Matematikk- og statistikkemner i PhD-studiene i Trondheim

Videreutdanning i matematikk, statistikk og didaktikk (DELTA)

Forkurs, forberedende kurs og oppfriskningskurs

Sommerkurs 2022

2023-03-17, Hallvard Norheim Bø