ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk

Kursbeskrivelse

Før vårsemesteret 2012 het dette emnet Sannsynlighetsregning.

2018-05-23, Per Kristian Hove