Utgåtte emner

Se emneoversikten for oppdatert liste over emner som undervises ved IMF.

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene

Matematikk- og statistikkemner i realfagstudiene

Matematikk- og statistikkemner i teknologistudiene

Matematikk- og statistikkemner i PhD-studiene

2023-10-02, Hallvard Norheim Bø