Utgåtte emner

Se emneoversikten for oppdatert liste over emner som undervises ved IMF.

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Trondheim

Matematiske emner i realfagstudiene

Statistikkemner i realfagstudiene

Matematikk- og statistikkemner i teknologistudiene

Matematikk- og statistikkemner i PhD-studiene

2023-03-17, Hallvard Norheim Bø