TMA4225 Analysens grunnlag

Kursbeskrivelse

I kursbeskrivelsen står dette om anbefalte forkunnskaper: «For studenter med realfagbakgrunn anbefales grunnkursene og Matematikk 4K.» Her burde nok også TMA4145 Lineære metoder vært nevnt.

2020-08-14, Hallvard Norheim Bø