MA8103 Ikkelineære hyperbolske konserveringslover

Før vårsemesteret 2016 het dette emnet Ikke-lineære partielle differensialligninger.

Kursbeskrivelse

2021-10-29, Harald Hanche-Olsen