Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4245:2019v:ovinger [2019-01-14]
olebf
tma4245:2019v:ovinger [2019-01-21] (nåværende versjon)
olebf
Linje 42: Linje 42:
 ^ Blokk 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ||||||| ^ Blokk 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |||||||
 |  2       | Deskriptiv statistikk ​                                               | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 1]]\\ Frist: \\ Fredag 18.01 \\ Kl. 17:00  |{{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb1-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​filer-anb1/​bodo.txt|bodo.txt}} \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​filer-anb1/​tma42404245.txt|tma42404245.txt}} \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​filer-anb1/​trondheim.txt|trondheim.txt}} \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​filer-anb1/​tynset.txt|tynset.txt}} \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb1-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} | **Skriftlig innlevering 1** \\ **Blokk 1** \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Innleveringer/​inn1-oppg-b.pdf|Oppgaver}} \\ Frist: \\ Fredag 01.02 \\ Kl. 17:00 \\ \\  Øvingen leveres i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview| Blackboard]]. ​ | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​descriptive|Deskriptiv statistikk]] ​                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | |  2       | Deskriptiv statistikk ​                                               | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 1]]\\ Frist: \\ Fredag 18.01 \\ Kl. 17:00  |{{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb1-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​filer-anb1/​bodo.txt|bodo.txt}} \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​filer-anb1/​tma42404245.txt|tma42404245.txt}} \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​filer-anb1/​trondheim.txt|trondheim.txt}} \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​filer-anb1/​tynset.txt|tynset.txt}} \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb1-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} | **Skriftlig innlevering 1** \\ **Blokk 1** \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Innleveringer/​inn1-oppg-b.pdf|Oppgaver}} \\ Frist: \\ Fredag 01.02 \\ Kl. 17:00 \\ \\  Øvingen leveres i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview| Blackboard]]. ​ | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​descriptive|Deskriptiv statistikk]] ​                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
-|  3       | Sannsynlighet ​                                                       | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 2]]\\ Frist: \\ Fredag 25.01 \\ Kl. 17:00 |  | :::                                                                                                                                                                                                           | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​events|Hendelser og sannsynlighet]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​probability|Regneregler for sannsynlighet]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​combinatorics|Kombinatorikk]] ​ | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​c0630e6391a145d487ffe148be32e74d1d|Uniform sannsynlighetsmodell]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​499b52d275ee47a38af04911bd2fb3341d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Kombinatorikk]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​6410cd5f7dc54828a3d02272f3619c1e1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Setningen om total sannsynlighet og Bayes' regel]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                 | +|  3       | Sannsynlighet ​                                                       | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 2]]\\ Frist: \\ Fredag 25.01 \\ Kl. 17:00 | {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb2-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb2-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} ​| :::                                                                                                                                                                                                           | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​events|Hendelser og sannsynlighet]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​probability|Regneregler for sannsynlighet]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​combinatorics|Kombinatorikk]] ​ | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​c0630e6391a145d487ffe148be32e74d1d|Uniform sannsynlighetsmodell]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​499b52d275ee47a38af04911bd2fb3341d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Kombinatorikk]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​6410cd5f7dc54828a3d02272f3619c1e1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Setningen om total sannsynlighet og Bayes' regel]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 
-|  4       | Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger ​                  ​| ​                                                                                                 |                                                  | **Skriftlig innlevering 2** \\ **Blokk 1** \\                                                                                                         | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​variable|Stokastiske variabler og fordelinger]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​distributions|Regneregler for sannsynlighetsfordelinger]] ​                                | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a185b0f340f74a0ba575bebc90b818b41d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Sannsynlighetsfordeling:​ \(f(x)\) og \(F(x)\)]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a3c43da0c4af41a3a453a634d045fa361d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Betinget og marginal fordeling]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |+|  4       | Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger ​                  ​| ​[[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 3]]\\ Frist: \\ Fredag 01.02 \\ Kl. 17:00    | {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb3-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb3-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} ​                                                 | **Skriftlig innlevering 2** \\ **Blokk 1** \\                                                                                                         | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​variable|Stokastiske variabler og fordelinger]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​distributions|Regneregler for sannsynlighetsfordelinger]] ​                                | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a185b0f340f74a0ba575bebc90b818b41d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Sannsynlighetsfordeling:​ \(f(x)\) og \(F(x)\)]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a3c43da0c4af41a3a453a634d045fa361d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Betinget og marginal fordeling]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
 |  5       | Forventing, varians og kovarians ​                                    ​| ​                                                                                                              ​| ​                                                            | :::                                                                                                                                                                                                           | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​expectation|Forventningsverdi og varians]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​expectation|Regneregler for forventningsverdi og varians]] ​                                    | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​98533696ee9147a790019c4ad9a4c6051d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Forventningsverdi (diskret fordeling)]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​9167d79016cc4b268d06c5f4dd1b75b41d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Varians,​ standardavvik,​ kovarians og korrelasjon]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​feb2e817674a4eaea7fcce1482e180fc1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Regneregler for forventningsverdi av lineære funksjoner]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​b1c783f1c6a2462d88778f0ce8a30d061d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341| Regneregler for varians av lineære funksjoner]] ​ | |  5       | Forventing, varians og kovarians ​                                    ​| ​                                                                                                              ​| ​                                                            | :::                                                                                                                                                                                                           | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​expectation|Forventningsverdi og varians]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​expectation|Regneregler for forventningsverdi og varians]] ​                                    | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​98533696ee9147a790019c4ad9a4c6051d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Forventningsverdi (diskret fordeling)]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​9167d79016cc4b268d06c5f4dd1b75b41d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Varians,​ standardavvik,​ kovarians og korrelasjon]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​feb2e817674a4eaea7fcce1482e180fc1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Regneregler for forventningsverdi av lineære funksjoner]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​b1c783f1c6a2462d88778f0ce8a30d061d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341| Regneregler for varians av lineære funksjoner]] ​ |
 |  6       | Diskrete sannsynlighetsfordelinger ​    ​| ​                             |                                                                                                                                                                                                                                     | **Skriftlig innlevering 3** \\ **Blokk 1** \\                                                                                                 | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​discrete|Viktige diskrete fordelinger]] ​                                                                                                                             | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​c73a472a9a2b4572a5ea9390c303da031d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Binomisk fordeling]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​5517061a4ada489eb5eb8d90431923fe1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Poisson-prosess og Poisson-fordeling]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​9d4b02bb79834cbd932368214d89e9c71d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Geometrisk fordeling]] ​                                                                                                                                                                                                                                                   | |  6       | Diskrete sannsynlighetsfordelinger ​    ​| ​                             |                                                                                                                                                                                                                                     | **Skriftlig innlevering 3** \\ **Blokk 1** \\                                                                                                 | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​discrete|Viktige diskrete fordelinger]] ​                                                                                                                             | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​c73a472a9a2b4572a5ea9390c303da031d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Binomisk fordeling]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​5517061a4ada489eb5eb8d90431923fe1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Poisson-prosess og Poisson-fordeling]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​9d4b02bb79834cbd932368214d89e9c71d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Geometrisk fordeling]] ​                                                                                                                                                                                                                                                   |
2019-01-14, Ole Bernhard Forberg