Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4245:2019v:ovinger [2019-01-14]
olebf
tma4245:2019v:ovinger [2019-04-04] (nåværende versjon)
olebf
Linje 41: Linje 41:
 ^ Uke      ^ Tema for øvinger ​                                                    ^ Elektronisk (MapleTA) øving ​                                                                                                                  ^ Anbefalte oppgaver ​                                                                                                                                                               ^ Skriftlig innlevering ​                                                                                                                                                                                        ^ Relaterte temasider ​                                                                                                                                                                            ^ Relaterte tematiske videoer ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^ ^ Uke      ^ Tema for øvinger ​                                                    ^ Elektronisk (MapleTA) øving ​                                                                                                                  ^ Anbefalte oppgaver ​                                                                                                                                                               ^ Skriftlig innlevering ​                                                                                                                                                                                        ^ Relaterte temasider ​                                                                                                                                                                            ^ Relaterte tematiske videoer ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^
 ^ Blokk 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ||||||| ^ Blokk 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |||||||
-|  ​      | Deskriptiv statistikk ​                                               | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 1]]\\ Frist: \\ Fredag 18.01 \\ Kl. 17:00  |{{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb1-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​filer-anb1/​bodo.txt|bodo.txt}} \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​filer-anb1/​tma42404245.txt|tma42404245.txt}} \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​filer-anb1/​trondheim.txt|trondheim.txt}} \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​filer-anb1/​tynset.txt|tynset.txt}} \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb1-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} | **Skriftlig innlevering 1** \\ **Blokk 1** \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Innleveringer/​inn1-oppg-b.pdf|Oppgaver}} \\ Frist: \\ Fredag 01.02 \\ Kl. 17:00 \\ \\  Øvingen leveres i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview| Blackboard]]. ​ | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​descriptive|Deskriptiv statistikk]] ​                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +|  ​      | Deskriptiv statistikk ​                                               | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 1]]\\ Frist: \\ Fredag 18.01 \\ Kl. 17:00  |{{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb1-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​filer-anb1/​bodo.txt|bodo.txt}} \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​filer-anb1/​tma42404245.txt|tma42404245.txt}} \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​filer-anb1/​trondheim.txt|trondheim.txt}} \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​filer-anb1/​tynset.txt|tynset.txt}} \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb1-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} | **Skriftlig innlevering 1** \\ **Blokk 1** \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Innleveringer/​inn1-oppg-b.pdf|Oppgaver}} \\ Frist: \\ Fredag 01.02 \\ Kl. 17:00 \\ \\  Øvingen leveres i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview| Blackboard]]. ​ | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​descriptive|Deskriptiv statistikk]] ​                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
-|  ​      | Sannsynlighet ​                                                       | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 2]]\\ Frist: \\ Fredag 25.01 \\ Kl. 17:00 |  | :::                                                                                                                                                                                                           | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​events|Hendelser og sannsynlighet]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​probability|Regneregler for sannsynlighet]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​combinatorics|Kombinatorikk]] ​ | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​c0630e6391a145d487ffe148be32e74d1d|Uniform sannsynlighetsmodell]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​499b52d275ee47a38af04911bd2fb3341d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Kombinatorikk]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​6410cd5f7dc54828a3d02272f3619c1e1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Setningen om total sannsynlighet og Bayes' regel]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                 | +|  ​      | Sannsynlighet ​                                                       | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 2]]\\ Frist: \\ Fredag 25.01 \\ Kl. 17:00 |{{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb2-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb2-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} ​| :::                                                                                                                                                                                                           | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​events|Hendelser og sannsynlighet]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​probability|Regneregler for sannsynlighet]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​combinatorics|Kombinatorikk]] ​ | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​c0630e6391a145d487ffe148be32e74d1d|Uniform sannsynlighetsmodell]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​499b52d275ee47a38af04911bd2fb3341d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Kombinatorikk]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​6410cd5f7dc54828a3d02272f3619c1e1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Setningen om total sannsynlighet og Bayes' regel]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 
-|  ​      | Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger ​                  ​| ​                                                                                                 |                                                  | **Skriftlig innlevering 2** \\ **Blokk 1** \\                                                                                                         ​| - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​variable|Stokastiske variabler og fordelinger]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​distributions|Regneregler for sannsynlighetsfordelinger]] ​                                | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a185b0f340f74a0ba575bebc90b818b41d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Sannsynlighetsfordeling:​ \(f(x)\) og \(F(x)\)]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a3c43da0c4af41a3a453a634d045fa361d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Betinget og marginal fordeling]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +|  ​      | Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger ​                  ​| ​[[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 3]]\\ Frist: \\ Fredag 01.02 \\ Kl. 17:00    | {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb3-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb3-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} ​                                                 | **Skriftlig innlevering 2** \\ **Blokk 1** \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Innleveringer/​inn2-oppg-b.pdf|Oppgaver}} \\ Frist: \\ Fredag 15.02 \\ Kl. 17:00 \\ \\  Øvingen leveres i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview| Blackboard]]. ​                                                                                                         ​| - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​variable|Stokastiske variabler og fordelinger]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​distributions|Regneregler for sannsynlighetsfordelinger]] ​                                | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a185b0f340f74a0ba575bebc90b818b41d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Sannsynlighetsfordeling:​ \(f(x)\) og \(F(x)\)]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a3c43da0c4af41a3a453a634d045fa361d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Betinget og marginal fordeling]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
-|  ​      | Forventing, varians og kovarians ​                                    ​| ​                                                                                                              ​|                                                             | :::                                                                                                                                                                                                           ​| - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​expectation|Forventningsverdi og varians]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​expectation|Regneregler for forventningsverdi og varians]] ​                                    | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​98533696ee9147a790019c4ad9a4c6051d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Forventningsverdi (diskret fordeling)]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​9167d79016cc4b268d06c5f4dd1b75b41d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Varians,​ standardavvik,​ kovarians og korrelasjon]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​feb2e817674a4eaea7fcce1482e180fc1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Regneregler for forventningsverdi av lineære funksjoner]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​b1c783f1c6a2462d88778f0ce8a30d061d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341| Regneregler for varians av lineære funksjoner]] ​ | +|  ​      | Forventing, varians og kovarians ​                                    |[[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 4]]\\ Frist: \\ Fredag 08.02 \\ Kl. 17:00                                                                                                              |{{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb4-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb4-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} ​                                                            | :::                                                                                                                                                                                                         ​| - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​expectation|Forventningsverdi og varians]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​expectation|Regneregler for forventningsverdi og varians]] ​                                    | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​98533696ee9147a790019c4ad9a4c6051d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Forventningsverdi (diskret fordeling)]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​9167d79016cc4b268d06c5f4dd1b75b41d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Varians,​ standardavvik,​ kovarians og korrelasjon]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​feb2e817674a4eaea7fcce1482e180fc1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Regneregler for forventningsverdi av lineære funksjoner]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​b1c783f1c6a2462d88778f0ce8a30d061d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341| Regneregler for varians av lineære funksjoner]] ​ | 
-|  ​      | Diskrete sannsynlighetsfordelinger ​    ​| ​                             |                                                                                                                                                                                                                                     | **Skriftlig innlevering 3** \\ **Blokk 1** \\                                                                                                 | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​discrete|Viktige diskrete fordelinger]] ​                                                                                                                             | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​c73a472a9a2b4572a5ea9390c303da031d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Binomisk fordeling]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​5517061a4ada489eb5eb8d90431923fe1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Poisson-prosess og Poisson-fordeling]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​9d4b02bb79834cbd932368214d89e9c71d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Geometrisk fordeling]] ​                                                                                                                                                                                                                                                   | +|  ​      | Diskrete sannsynlighetsfordelinger ​    ​| ​[[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 5]]\\ Frist: \\ Fredag 15.02 \\ Kl. 17:00                             | {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb5-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb5-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                                    | **Skriftlig innlevering 3** \\ **Blokk 1** \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Innleveringer/​inn3-oppg-b.pdf|Oppgaver}} \\ Frist: \\ Fredag 01.03 \\ Kl. 17:00 \\ \\  Øvingen leveres i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview| Blackboard]]. ​                                                                                                | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​discrete|Viktige diskrete fordelinger]] ​                                                                                                                             | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​c73a472a9a2b4572a5ea9390c303da031d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Binomisk fordeling]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​5517061a4ada489eb5eb8d90431923fe1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Poisson-prosess og Poisson-fordeling]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​9d4b02bb79834cbd932368214d89e9c71d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Geometrisk fordeling]] ​                                                                                                                                                                                                                                                   | 
-|  ​      | Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger ​                             |                                                                                                                 ​                                                                                                                                                 | :::                                                                                                                                                                                                           ​| - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​continuous|Viktige kontinuerlige fordelinger]] ​                                                                                                                      | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​d655e49e88964aefb8dff71bbc2de25b1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Normalfordeling]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​7689a7b662de42698352bee7b6b740f91d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Standardisering]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​ba0c7c46f0c24b9995ecb682a1b09de11d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Poisson-prosess og eksponensialfordeling]] ​                                                                                                                                                                                                                                                       | +|  ​      | Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger ​                             | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 6]]\\ Frist: \\ Fredag 22.02 \\ Kl. 17:00                                                                                                                ​{{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb6-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb6-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                     | :::                                                                                                                                                                                                        ​| - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​continuous|Viktige kontinuerlige fordelinger]] ​                                                                                                                      | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​d655e49e88964aefb8dff71bbc2de25b1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Normalfordeling]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​7689a7b662de42698352bee7b6b740f91d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Standardisering]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​ba0c7c46f0c24b9995ecb682a1b09de11d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Poisson-prosess og eksponensialfordeling]] ​                                                                                                                                                                                                                                                       | 
-|  8       ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ||||||+ 
 ^ Blokk 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ||||||| ^ Blokk 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |||||||
-|  9       ​| Funksjoner av stokastiske variabler ​                                 |                                                                                                                                                                              ​| **Skriftlig innlevering 4** \\ **Blokk 2** \\                                                                                                       | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​functions|Funksjoner av stokastiske variabler]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​functions|Regneprosedyrer for funksjoner av stokastiske variabler]] ​                      | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​3c4ce01b69f24f59b06c0ce17c6aae3e1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Transformasjonsformelen]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​56fe44cf49da49ce87d882d73488c5bd1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Transformasjoner av stokastiske variabler]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​63cca3221b6545daa53058e277fa98641d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Bruk av momentgenererende funksjoner]] ​                                                                                                                                                                                                                         | +|  9      | Funksjoner av stokastiske variabler ​                                 | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 7]]\\ Frist: \\ Fredag 01.03 \\ Kl. 17:00      |{{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb7-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb7-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} ​                                                                   ​| **Skriftlig innlevering 4** \\ **Blokk 2** \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Innleveringer/​inn4-oppg-b.pdf|Oppgaver}} \\ Frist: \\ Fredag 15.03 \\ Kl. 17:00 \\ \\  Øvingen leveres i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview| Blackboard]]. ​                                                                                                      | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​functions|Funksjoner av stokastiske variabler]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​functions|Regneprosedyrer for funksjoner av stokastiske variabler]] ​                      | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​3c4ce01b69f24f59b06c0ce17c6aae3e1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Transformasjonsformelen]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​56fe44cf49da49ce87d882d73488c5bd1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Transformasjoner av stokastiske variabler]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​63cca3221b6545daa53058e277fa98641d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Bruk av momentgenererende funksjoner]] ​                                                                                                                                                                                                                         | 
-|  10      | Parameterestimering og utvalgsfordelinger ​                           |                                                                                                                 ​|                                                                                                                                                      | :::                                                                                                                                                                                                           | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​estimator|Parameterestimering]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​estimator|Regneprosedyrer for parameterestimering]] ​                                                      | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​d7a84d0aa0994f14922a6c81462375221d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Egenskaper til estimatorer]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​db9c6fbc45bf48abb8a4dd00ff146e081d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Sannsynlighetsmaksimering]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​feb2e817674a4eaea7fcce1482e180fc1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Regneregler for forventningsverdi av lineære funksjoner]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​b1c783f1c6a2462d88778f0ce8a30d061d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341| Regneregler for varians av lineære funksjoner]] ​                                   | +|  10      ​| ​                            ​| ​ Ingen frist for elektronisk øving denne uken, men statistikklab er åpen som vanlig. ​                                                                       |                                                                                                                                                     | :::                                                                                                                                                                                                           | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​estimator|Parameterestimering]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​estimator|Regneprosedyrer for parameterestimering]] ​                                                      | |                                   | 
-|  ​11      | MLE og konfidensintervall ​                                           |                                                                                                           ​                                                                                                                                                     | **Skriftlig innlevering 5** \\ **Blokk 2** \\                                                                                                     | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​confidenceinterval|Konfidens- og prediksjonsintervall]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​confidenceinterval|Regneprosedyrer for konfidens- og prediksjonsintervall]] ​      | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a0dbe0fd0b3f4921827ecbd8bf0fe5821d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Standardisering og konfidensintervall]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +|  11      | Parameterestimering og utvalgsfordelinger ​                           | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 8]]\\ Frist: \\ Fredag 15.03 \\ Kl. 17:00                                                                                                             | {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb8-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb8-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                     | :::                                                                                                                                                                                                           | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​estimator|Parameterestimering]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​estimator|Regneprosedyrer for parameterestimering]] ​                                                      | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​d7a84d0aa0994f14922a6c81462375221d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Egenskaper til estimatorer]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​db9c6fbc45bf48abb8a4dd00ff146e081d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Sannsynlighetsmaksimering]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​feb2e817674a4eaea7fcce1482e180fc1d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Regneregler for forventningsverdi av lineære funksjoner]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​b1c783f1c6a2462d88778f0ce8a30d061d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341| Regneregler for varians av lineære funksjoner]] ​                                   | 
-|  ​12      | Prediksjonsintervall og hypotesetestingssituasjonen ​                 |                                                                                                                |   | :::                                                                                                                                                                                                           | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​confidenceinterval|Konfidens- og prediksjonsintervall]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​confidenceinterval|Regneprosedyrer for konfidens- og prediksjonsintervall]] ​      | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a0dbe0fd0b3f4921827ecbd8bf0fe5821d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Standardisering og konfidensintervall]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +|  ​12      | MLE og konfidensintervall ​                                           | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 9]]\\ Frist: \\ Fredag 22.03 \\ Kl. 17:00                                                                                                          | {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb9-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb9-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                      | **Skriftlig innlevering 5** \\ **Blokk 2** \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Innleveringer/​inn5-oppg-b.pdf|Oppgaver}} \\ Frist: \\ Fredag 29.03 \\ Kl. 17:00 \\ \\  Øvingen leveres i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview| Blackboard]]. ​                                                                                                    | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​confidenceinterval|Konfidens- og prediksjonsintervall]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​confidenceinterval|Regneprosedyrer for konfidens- og prediksjonsintervall]] ​      | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a0dbe0fd0b3f4921827ecbd8bf0fe5821d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Standardisering og konfidensintervall]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
-|  ​15      | Hypotesetesting ​                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                       | **Skriftlig innlevering 6** \\ **Blokk 2** \\                                                                                                        | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​hypothesis|Hypotesetesting]] ​                                                                                                                                        | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​db2a95101ab041ddbe0274a5016025501d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Hypotesetest og forkastningsområde]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​3d437740a70f41559c875573ff400d671d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Hypotesetest og p-verdi]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​0b0c56cbe5234b338b6c5c252e4adc8c1d|Teststyrke]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +|  ​13      | Prediksjonsintervall og hypotesetestingssituasjonen ​                 | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 10]]\\ Frist: \\ Fredag 29.03 \\ Kl. 17:00                                                                                                                 | {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb10-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb10-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} ​  | :::                                                                                                                                                                                                           | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​confidenceinterval|Konfidens- og prediksjonsintervall]]\\ - [[:​tma4245:​tema:​regler:​confidenceinterval|Regneprosedyrer for konfidens- og prediksjonsintervall]] ​      | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a0dbe0fd0b3f4921827ecbd8bf0fe5821d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Standardisering og konfidensintervall]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
-|  ​16      | Enkel lineær regresjon ​                                              ​| ​                                                                                                                                                                                 ​| :::                                                                                                                                                                                                           | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​regression|Enkel lineær regresjon]] ​                                                                                                                                 | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​2e9a209c58874e75bd47e3c5e0b7b4e81d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Enkel lineær regresjon: Stigningstallet]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |+|  ​14      | Hypotesetesting ​                                                     | [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 11]]\\ Frist: \\ Fredag 05.04 \\ Kl. 17:00                                                                                                        ​| ​{{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb11-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb11-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                      | **Skriftlig innlevering 6** \\ **Blokk 2** \\ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Innleveringer/​inn6-oppg-b.pdf|Oppgaver}} \\ Frist: \\ Fredag 12.04 \\ Kl. 17:00 \\ \\  Øvingen leveres i [[https://​ntnu.blackboard.com/​webapps/​blackboard/​execute/​modulepage/​view?​course_id=_6524_1&​cmp_tab_id=_21751_1&​editMode=true&​mode=cpview| Blackboard]]. ​                                                                                                         ​| - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​hypothesis|Hypotesetesting]] ​                                                                                                                                        | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​db2a95101ab041ddbe0274a5016025501d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Hypotesetest og forkastningsområde]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​3d437740a70f41559c875573ff400d671d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Hypotesetest og p-verdi]]\\ - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​0b0c56cbe5234b338b6c5c252e4adc8c1d|Teststyrke]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 
 +|  ​15      | Enkel lineær regresjon ​                                              ​| ​[[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​|MapleTA 12]]\\ Frist: \\ Fredag 12.04 \\ Kl. 17:00                                                                                                            | {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb12-oppg-b.pdf|Oppgaver}}\\ ​ {{https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4245/​2019v/​Anbefalte/​anb12-lsf-b.pdf|Løsningsforslag}} ​                                                                          | :::                                                                                                                                                                                                           | - [[:​tma4245:​tema:​begreper:​regression|Enkel lineær regresjon]] ​                                                                                                                                 | - [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​2e9a209c58874e75bd47e3c5e0b7b4e81d?​catalog=0fce6173-7a98-4db7-84b7-50cba3a3a341|Enkel lineær regresjon: Stigningstallet]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 
  
  
2019-01-14, Ole Bernhard Forberg