TMA4240 Statistikk, Høst 2013

'It's learning' brukes ikke i dette faget! Kommunikasjon foregår via hjemmeside, forelesninger, øvinger og evnt ved email.

Emnet foreleses i to paralleller.

Lærebok: Walpole, Myers, Myers and Ye: Probability and Statistics (9. Ed.), Prentice Hall, ISBN 10: 0-321-74823-9. Det er også mulig å bruke 7. ed og 8 ed. Følgende notat er også pensum: www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H11/ordningekstrem.pdf

Øvinger: Merk at det er obligatoriske øvinger i emnet! Det blir gitt 12 øvinger, og 4 av de 6 første og 4 av de 6 siste av dem må være godkjent for at du skal få gå opp til eksamen. Øving 1 og 7 inneholder mye bruk av data-analyse og Matlab. En av disse øvingene (1 eller 7) kreves godkjent. Mer informasjon under «øvinger» i venstrespalten. Spørsmål angående øvinger og øvingsgrupper stilles til øvingslærer.

Eksamen: Avsluttende eksamen avholdes mandag 09.12.2013 09:00-13:00. Det er en fire timers skriftlig prøve. Tillatte hjelpemidler er Tabeller og Formler i Statistikk, Rottmanns formelsamling, godkjent kalkulator og stemplet gult a5-ark med egne håndskrevne formler og notater (fås på instituttkontoret i 7.etg. sentralbygg II).

Forelesninger: Se hjemmesiden til parallellene for tid og sted for forelesninger.

Tavleøvinger: Fredager kl 14-16 i R1 er det satt av tid for alle parallellene til aktiviteter i tillegg til forelesningene og de obligatoriske øvingene. Tema for tavleøvingene vil være oppgaveregning, og det er gjerne eksamensoppgaver som blir regnet i detalj på tavla. for datoer for tavleøvingen, se Tavleøvinger.

Engelsk-norsk ordliste: Her ligger en oversettelse av sentrale norske - engelske uttrykk i kurset: www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H12/ordliste.pdf

Fellesmeldinger
  • [5/8/13] Hjemmesiden i faget er opprettet. Første forelesningsuke: 19-23 Aug.
  • [17/8/14] Løsningsskisse til kontinuasjonseksamen finnes her.
2014-08-17, Håkon Tjelmeland