TMA4240 Statistikk for MTENERG, MTIØT, MTKJ, MTMT, MTNANO, MTPETR, MTTEKGEO Høsten 2013

Beskjeder:

[9/12/13] Oppdatert løsningsforslag til eksamen ligger her.

[12/11/13] Spørretimer i S6 onsdag 4 des og 6 des, kl 1315-1600.

[12/11/13] Siste uke (18 og 20 nov) repeteres hovedelementer i pensum, med bruk av eksamen H 2012 og H 2011.

[06/10/13] Forelesning onsdag 9 oktober flyttes fra EL5 til F1! Kun denne dag!

[24/09/13] Historien om Gauss, personen bak Normalfordelingen eller Gaussfordelingen. http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss

[18/09/13] For evnt interesse i lotteri-avsløring. http://www.wired.com/magazine/2011/01/ff_lottery/

[05/08/13] Første forelesning blir mandag 19.august kl 12:15 i F1.

Detaljert plan med notat

Dato Kapittel Notat Kode
19.08.13 1 www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/motivasjon_del1_Jo.pdf
21.08.13 1-2 www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/motivasjon_del2_Jo.pdf
26-28.08.13 2
02-04.09.13 3.1-3.4 www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/2sept13.pdf www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/probAgivenB.m
09-11.09.13 4 www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/Tests_HIV.m
16-18.09.13 5 www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/16sept13.pdf
23-15.09.13 6 www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/25sept13.pdf
2.10.13 6 www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/CLT_illus.m
7.10.13 7-8 www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/7okt13.pdf www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/men_heights_normal_n_mean.m
9.10.13 7-8 www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/konf_int_illus.m
21.10.13 9.14 www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/21oct13.pdf
23.10.13 10 www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/23okt13.pdf
04.11.13 11 www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/4nov13.pdf www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/Smoking.m
04.11.13 11 www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/11nov13.pdf www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/lin_reg_1.m
06.11.13 11 www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/summeregler.pdf
20.11.13 rep www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H13/E_drilling.pdf
Forelesninger Mandag 12-14, Aud. F1
Onsdag 8-10, Aud. EL5

Referansegruppe

Studieprog Namn e-post
MTENERG Brita K Velken britav at stud.ntnu.no
MTKJ Ingvild Marie Sørlie ingvilms at stud.ntnu.no
MTGEO Stian Utvik utvik at stud.ntnu.no

Referansegruppemøte 1. ble avholdt i September. Følgende saker kom opp:

  • Variabelt oppmøte på øvingstimer. Noen timer passer dårlig på timeplan. Vanskelig å endre. Systemet med tilbakemelding fungerer bra.
  • Forelesninger og øvingsoppgaver har passe vanskelighetsgrad. Fint med kort oppsummering i starten av timer. Legg gjerne ut på hjemmeside. Håp om å få tema/kapitler relatert til øvingsoppgaver. Utover i semester går typisk disse over flere tema.
  • Taveløvinger har dårlig tidspunkt på timeplan. Fint om eksamensoppgaver gjennomgås her etterhvert.
  • Matlabøving oppfattes som positivt. Noe problemer med boxplot i gamle innstallasjoner. Usikkerhet om matlab blir pensum. Tolking av data og plot er pensum, men koding er ikke pensum.

Referansegruppemøte 2. ble avholdt i November. Følgende saker kom opp:

  • Øvinger er nokså store, mye å gjøre. Mulig kan bli litt mindre senere semester. Fint at øvinger er nye i forhold til tidligere år, slik at koking er vanskeligere.
  • Forelesninger og øvingsoppgaver ser ut til å 'matche'. Noen perioder har forelesning vært litt for sen, men stort sett i parallell.
  • Taveløvinger har litt dårlig oppmøte, men er nyttig for de som bruker muligheten. Stiller spørsmål om disse kan brukes annerledes senere semester.
  • Matlab gir litt ekstra. Matlabøving har nesten like mange innleverte som de andre.
  • Studentassistenter har mulighet til å varsle forelesere via webside. Denne muligheten bør styrkes i senere semester, slik at studenter-assistenter-forelesere lettere kan kommunisere.
2014-01-08, Arild Brandrud Næss