Tavleøvinger

Fredager kl 14-16 i R1 er det satt av tid for begge parallellene til aktiviteter i tillegg til forelesningene og de obligatoriske øvingene.

Tema for tavleøvingene vil være oppgaveregning, og det er gjerne eksamensoppgaver som blir regnet i detalj på tavla. Noen ganger vil det være andre tema.

Plan for høsten 2013 kommer her.

Uke Dato Tema Oppgaver Andre filer
34 23.08.13 Matlab Introduksjon til Matlab StudData2012.txt, matlabintro.pdf
35 30.08.13 Venn-diagram og Bayes regel tavleoving3008.pdf
36 06.09.13 Tavleøving 2
37 13.09.13 Forventning, varians og kovarians Tavleøving 3
38 20.09.13 Eksamen vår 07 - oppgave 2 Tavleøving 4
39 27.09.13 Ingen tavleøving
40 04.10.13 Eksamensoppgaver 1a Kont 13,1a,2a juni 11
41 11.10.13 Matlab CLT_illus.m
42 18.10.13 Ingen tavleøving
43 25.10.13 Eksamensoppgaver  Eksamen høst 2010
44 01.11.13 Eksamensoppgaver Eksamen høst 2007
45 08.11.13 Ingen tavleøving
46 15.11.13 Eksamensoppgaver Eksamen Kont 2013
47 22.11.13 Eksamensoppgaver Eksamen Mai 2013
2013-11-07, Kari Krizak Halle