Tavleøvinger

Mandager kl 17-19 i F1 er det satt av tid for begge parallellene til aktiviteter i tillegg til forelesningene og de obligatoriske øvingene.

Tema for tavleøvingene vil være oppgaveregning, og det er gjerne eksamensoppgaver som blir regnet i detalj på tavla. Noen ganger vil det være andre tema.

Her kommer den tentative planen for høsten 2012.

Uke Dato Tema Oppgaver
35 27.08.12 Sannsynlighet Noen oppgaver fra kap.2 og oppg 2 a,b fra Eks des.06
36 03.09.12 Stokastiske variabler og fordelinger Noen oppgaver fra kap.3 og oppg 1 fra Eks aug.07
37 10.09.12 Forventning, varians og kovarians Noen oppgaver fra kap.4, oppg 1 fra Eks des.09 og oppg 1 fra Eks des.11
38 17.09.12 Det blir ingen tavleøving denne dagen
39 24.09.12 Diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger Noen oppgaver fra kap.5 og 6 og oppg 2 a, 3 og 4 a fra Eks des.10
40 01.10.12 Funksjoner av stokastiske variabler og ordningsvariabler Det vi rekker av oppg. 2 a, 3 a, b , 4 a og c fra Eks aug.11, oppg. 1 a, 2 a og b fra Eks jun.11 og oppg. 2 a, c, f, og g fra Eks jun.10
41 08.10.12 Matlabøving Ser på matlabøvingen og regner de oppg vi ikke rakk forrige time
42 15.10.12 Utvalgsfordelinger Noen oppgaver fra kap.8 og 9 og oppg 2 b fra Eks aug.07
43 22.10.12 Estimering og konfidensintervall Avlyst pga sykdom Noen oppgaver fra kap.9, oppg 3 fra Eks des.09 og oppg 3 a fra Eks des.06
44 29.10.12 Hypotesetesting Noen oppgaver fra kap.10, oppg 2 d fra Eks des.06 og oppg 2 c fra Eks des.09
45 05.11.12 Lineær regresjon Noen oppgaver fra kap.11, oppg 3 fra Eks des.11 og oppg 4 b,c fra Eks des.10
46 12.11.12 Eksamensoppgaver Oppg 3 fra Eks des.09, oppg 3 a fra Eks des.06 og begynner med Eks. mai.12
47 19.11.12 Eksamensoppgaver og oppsummering Gjør ferdig Eks. mai.12 (fra og med oppg 2)

Det er ny utgave av læreboken i år, 9.utgave. Dersom du bruker en tidligere utgave av boka, finnes en tabell over ekvivalente oppgaver fra 8.utg og noen fra 7. og 6.utgave på denne siden.

2012-11-16, Erik Blystad Solbu