TMA4240 Statistikk - Høsten 2013

BFY, MLREAL, MTDT, MTIØT og MTKOM

Beskjeder

 • 16. november
  • Jeg har samlet alle de 15 eksamenssettene som ligger ute
  • Dere finner de enkelte pdf-ene her også sammen med løsningsforslagene, men det kan være nyttig å ha alle oppgavene samla for å gjøre tekstsøk etter oppgaver innenfor bestemte tema.
 • 13. november
  • De som ikke har fått et gult A5-ark, kan hente seg ett utenfor instituttkontoret i 7.etg. i Sentralbygg II.
   • Dere kan skrive på begge sider av et slikt ark og ta det med på eksamen.
  • Andre tillatte hjelpemidler på eksamen er:
   • Blåheftet: Tabeller og formler i statistikk
   • Rottmanns formelsamling
   • Godkjent kalkulator (HP30S eller Citizen SR-270X)
 • 12. november
  • Vi gjør oss ferdig med pensum i forelesninga i morgen. Neste uke blir det repetisjon av utvalgte tema.
  • I de to siste tavleøvingene kommer Kari til å gå gjennom de siste to eksamenssettene, og dere kan også stille andre spørsmål til pensum der. Timene er:
   • fredag 15. november, 14:15 - 16:00, i auditorium R1, og
   • fredag 22. november, 14:15 - 16:00, i auditorium R1.
  • Det blir to spørretimer i uka før eksamen:
   • onsdag 4. desember, 13:15 - 16:00, i auditorium S6, og
   • fredag 6. desember, 13:15 - 16:00, i auditorium S6.
 • 7. november
  • Løsningsforslag til gamle eksamensoppgaver er nå lagt ut.
  • Jeg vil likevel anbefale dere å fokusere på øvingene fram til semesterslutt – de består av gamle eksamensoppgaver og går spesifikt på siste del av pensum.
 • 6. november
  • Den interaktive grafen av levealder mot inntekt, og mye annen artig statistikk, finner dere på gapminder.org.
 • 29. oktober
  • Flere har spurt om løsningsforslag til de gamle eksamensoppgavene. De vil bli lagt ut henimot undervisningsslutt.
  • Jeg vil imidlertid minne om at nesten alle oppgavene på øving er tidligere eksamensoppgaver, og de får dere løsningsforslag til fortløpende. Å passe på at dere skjønner alle oppgavene på øving er dermed ypperlig eksamensforberedelse.
  • Jeg vil også anbefale dere å bruke øvingstimene så mye som mulig
   • Studassene vil stort sett være fint i stand til å svare på spørsmål fra tidligere øvinger i tillegg til ukas øving, hvis det er en oppgave fra en av de forrige øvingene du ikke har forstått.
   • Du velger fritt hvilken gruppe du går på, og det er mulig å gå på flere.
   • Det varierer veldig hvor mange som kommer på de ulike timene – noen timer er nesten tomme, så der kan hver student få masse tid til å stille spørsmål.
  • Tre øvingstimer som har vært lite besøkt:
   • Mandag 12-14 i GK1
   • Torsdag 14-16 i K26
   • Torsdag 16-18 i R50
 • 8. oktober
  • Øving 7, som har veiledning denne uka, er andre Matlab-øving. Husk at dere må ha minst én av de to Matlab-øvingene godkjent for å få gå opp til eksamen.
  • Jeg minner også om spørretimene på fredager, de såkalte tavleøvingene, som er klokka 14-16 i R1.
   • I disse timene går øvingslærer Kari Krizak Halle gjennom noen eksamensoppgaver i begynnelsen av timen, og går rundt og tar spørsmål fra pensum og øvingene etterpå.
   • Fredag i denne uka vil spørretimen konsentrere seg om Matlab.
 • 17. september
  • Nå er endelig de første repetisjonsarka lagt ut – nederst på denne sida.
 • 21. august
  • Lenker til slidesene fra de første forelesningene ligger nå i forelesningsloggen (lenger ned på denne sida). Matlab-kode kommer snart.
 • 20. august
  • Matlab
   • Det vil bli holdt en basisintroduksjon til Matlab fredag 23. august klokka 14:15-16:00 i auditorium R1.
    • Du forventes å ha prøvd å installere Matlab før denne introduksjonstimen.
  • The Cartoon Guide to Statistics er ikke noen erstatning for læreboka, men den kan være et artig supplement. Den koster 150 kroner i universitetsbokhandelen, eller hvis du er villig til å vente et par uker for å spare en femtilapp, kan du bestille den på nett.
  • New York Times-artiklene jeg nevnte i første forelesning med, finner dere her og her. Videoen fra den siste artikkelen, som jeg viste begynnelsen av, ligger her
 • 5. august
  • Første forelesning blir 20.august kl 12:15 i S7.

Generell informasjon

ForeleserArild Brandrud Næss
arild [dot] ntnu [at] gmail [dot] com
Forelesninger Tirsdag 12-14, Aud. S7
Onsdag 10-12, Aud. S7
Tavleøvinger Fredag 14-16, Aud. R1

Referansegruppe

Studieprog. Navn e-post
MTDT Jenny Antoinette Hansen jennyah (at) stud.ntnu.no
MTKOM Håvard Magne Fagervoll fagervoll (at) gmail.com
MLREAL / andre Sigurd Lyngroth sigurdgl (at) stud.ntnu.no

Forelesningslogg

Uke Dato Kapittel Filer & eksamensoppgaver
34 20.08 Intro Slides: motivasjon, hoveddel
21.08 Intro, 2.2, 2.3
35 27.08 2.3 - 2.6
28.08 2.6, 2.7
36 03.09 3.1 - 3.3
04.09 3.4 V10:2a (Matlab-kode)
37 10.09 4.1 - 4.2 (Jo Eidsvik vikarierte denne uka.)
11.09 4.3 - 4.4 Kode: HIV-eksempel
38 17.09 5.1 - 5.3 Kode: Binomisk og trinomisk
18.09 5.4 - 5.5 H09:2a
39 24.09 5.5, 6.1 - 6.5 H10:2a, Youtube-video
25.09 6.5 - 6.7, 6.10
40 01.10 6.9, 7.2
02.10 7.3, Notat
41 08.10 Notat, 8.1 - 8.4 Kode: Fordeling av gjennomsnitt
09.10 8.4, 8.8, 9.1 - 9.4 Kode: Sentralgrenseteoremet
& Simulerte konfidensintervall
42 15.10 8.6, 9.4, 9.6, 9.8
16.10 9.8 - 9.11
43 22.10 8.5, 9.12, 9.14 Konfidensintervalltabell
23.10 10.1, 10.4 K08:3
44 29.10 10.4, 10.3, 10.2, 10.5
30.10 10.6, 10.8 Figur 10.14 fra læreboka
45 05.11 10.9, 10.10 H07:3, Gapminder-lenke
06.11 11.1 - 11.3
46 12.11 11.4 - 11.6 Kode: Reell vs. estimert regresjonslinje
13.11 11.6, 11.12 Slides: Determinasjonskoeffisienten
Kode: Residualplott
47 19.11 Repetisjon K10:1a&b, H10:2b, H11:2d og K11:2b
20.11 Repetisjon og eksamenstips

(Eksamensoppgaver: H = høst, V = vår, K = kont. For eksempel står "H11:2a" for "oppgave 2a i eksamen fra høstsemesteret 2011". Merk også at eksamener i august ikke er "høst", men "kont".)

Forelesningsplan

Uke Plan
47 Oppsummering
48 - 49 Leseuker
50 Eksamen på mandag

Pensumoversikt

Blokk Kapittel Emne
1 1 Innledning
2 Sannsynlighet
3 Stokastiske variabler og fordelinger
4 Forventning, varians og kovarians
5 Diskrete sannsynlighetsfordelinger
6 Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
7 Funksjoner av stokastiske variabler.
Notat Ordningsvariabler
2 8 Utvalgsfordelinger
9 Estimering og konfidensintervall
10 Hypotesetesting
11 Lineær regresjon

Repetisjonsark

Kapittel Emne
2.2 Regneregler for mengder
2.5 - 2.8 Sannsynlighetsregning
3.1 - 3.3 Stokastiske variable og sannsynlighetsfordelinger
3.4 Fordelinger for diskrete vs. kontinuerlige stokastiske variabler
4.1 - 4.2 Forventningsverdi, varians, kovarians
4.3 - 4.4 Regneregler og Chebyshevs teorem
5 Diskrete sannsynlighetsfordelinger
5 Bernoulli- og Poisson-prosessene
6 Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
7.2 Transformasjonsformler
7.3 Momentgenererende funksjoner
8 Observatorer og Sentralgrenseteoremet
9 Konfidensintervall
9.14 Maximum likelihood
10 Hypotesetesting
Oppsummering av kap. 9 & 10 med tabell
11 Lineær regresjon
2014-02-24, Arild Brandrud Næss