Forelesningsplan - oversiktsnivå

Uke Kapittel
34 1 Innledning og dataanalyse
35 2 Sannsynlighet.
36 3 Stokastiske variabler og fordelinger.
37 4 Forventning, varians og kovarians.
38 5 Diskrete sannsynlighetsfordelinger.
39 6 Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
40 7+ notat Funksjoner av stokastiske variabler. Ordningsvariabler. (notat: www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H11/ordningekstrem.pdf)
41+42 8+9 Utvalgsfordelinger. Estimering og konfidensintervall.
43-44 10 Hypotesetesting.
45-46 11 Lineær regresjon.
47 Oppsummering og avslutning.
2013-10-07, Jo Eidsvik