TMA4135 Matematikk 4D høsten 2015

Emnebeskrivelse finnes i studiehåndboken. Videre informasjon finner du gjennom menyen til venstre.

Sørg for jevnlig å følge med på meldingene under.

Meldinger

27.01.2016 På grunn av en kombinasjon av feilfordeling av sensorer hos fakultetet, og tekniske problemer med utsending av besvarelseskopier hos instituttet, er det først de siste dagene begrunnelsessakene er kommet meg i hende. Det inntrufne skal selvfølgelig ikke ha negative konsekvenser for klagerett.
10.12 Dagens eksamen og et løsningsforslag er tilgjengelig. Lykke til på eventuelle gjenværende eksamener, og ha en god jul og et godt nytt år! – GS
24.11 Jeg er tilgjengelig for spørsmål denne uken og kanskje starten av neste. Send e-post i forveien og avtal tidspunkt. Fra starten av neste uke blir jeg umulig å få fatt i. Lykke til på eksamen! – GS
23.11 Formelarket vedlagt eksamen blir dette eller noe svært likt. – GS
23.11 Forelesning i dag er flyttet til S5. – GS
17.11 Med mindre mange protesterer høyt og hurtig, flyttes siste forelesning/repetisjonstime fra torsdag 19.11 til mandag 23.11 (12-14 i S2, som vanlig). Det skjer altså ingenting torsdag 19.11. Dette forenkler min egen timeplan enormt, og byr forhåpentligvis ikke på altfor store problemer for dere. Etter forespørsel blir eksamen fra høsten 2010 gjennomgått i sin helhet, og jeg regner gjennom oppgave 4 fra eksamen høsten 2004. – GS
17.11 Øving 13 gis utvidet frist til mandag 23.11. Husk å lese detaljene om innleveringssted. – GS
11.11 Mandag 16.11 kommer Helge til å gå gjennom kontinuasjonseksamen 2015 og sannsynligvis deler av ordinær eksamen 2014 på tavlen. – GS
11.11 Husk at forelesning/repetisjon/spørsmål torsdag 12.11 er flyttet til R5. – GS
09.11 Eneste forespørsel om repetisjon har vært eksamen kont 2004, oppgave 3, som gjennomgås i dag. Ingenting annet gjennomgås i dag, men jeg er tilgjengelig i auditoriet for spørsmål i forelesningstiden. PS: Så vidt jeg kan se, mangler en faktor 1/4 flere steder i denne eksamensoppgavens LF! – GS
09.11 Referat fra andre referansegruppemøte er lagt ut. – GS
05.11 Pensum er ferdig gjennomgått, omtrent en uke før planen. De to resterende ukene av undervisningsperioden vil en av oss være tilgjengelig i auditoriet på forelesningstidspunktene og svare på spørsmål. Forespørsler om spesifikke oppgaver eller tema for repetisjon sendes på mail i god tid i forveien, og eventuell gjennomgang vil annonseres her så fremt det lar seg gjøre. Jeg kan ikke love at alles ønsker blir tatt hensyn til. – GS
19.10 torsdag 12.11 er forelesningen flyttet til R5. – GS
13.10 På torsdag 15.10 vikarierer Truls Bakkejord Ræder for GS. Det blir mer om varmeligningen, samt Laplaces ligning. – GS
07.10 Kommentar til forelesning 05.10: Jeg definerte retningsderivert \(D_\mathbf{a}f\) for en vilkårlig vektor \(\mathbf{a}\neq 0\). For å holde oss til Kreyszigs konvensjoner, burde vi heller ha definert begrepet kun når \(\mathbf{a}\) er enhetsvektor, altså kun når \(\lVert\mathbf{a}\rVert = 1\). Vi lar dette være definisjonen videre. – GS
01.10 Den forsinkede øving 7 er lagt ut. – GS
28.09 Øving 7 blir litt forsinket, men kommer i løpet av få dager. Beklager dette. – GS
22.09 Referat fra første referansegruppemøte er lagt ut. – GS
17.09 Første referansegruppemøte finner sted på mandag. Det er flott om som mange som mulig gir referansegruppen tilbakemeldinger, og også gjennomfører denne spørreundersøkelsen (den er selvfølgelig anonym). – GS
27.08 Dobbelbooking av rom har ført til at øvingsgruppe 3 nå er flyttet til S24. – GS
24.08 Referansegruppen eksisterer nå. – GS
19.08 Kun én person har meldt seg frivillig til referansegruppe. Ideelt sett bør vi ha to til, hvorav minst én av disse bør være fra Komtek, og der bør være minst én av hvert kjønn. Referansegruppen møter med faglærer to-tre ganger i løpet av semesteret, så dette er ikke mye jobb. – GS
19.08 Øvingsgruppe fordeles snart. Første øvingsveiledning finner sted neste uke. – GS
01.06 Første forelesning finner sted mandag 17. august klokken 12:15 i S2. Vel møtt! – GS
01.06 Preliminær side opprettet. – GS
2016-01-27, spreeman