Slides og animasjoner

Slides og animasjoner som har blitt benyttet i forelesning legges ut her. Det er ikke sikkert disse gir noen som helst mening på egenhånd, og de må tas med en klype salt dersom en ikke har fått med seg den tilhørende forelesningen.

2015-10-29, spreeman