Øvinger

Det kreves minimum 8 godkjente øvinger for å kunne møte til eksamen. Alt som er gitt på øvinger og dekket i LF er for pensum å regne, og det anbefales på det sterkeste at du gjør alle øvingene. Du kan til enhver tid følge med på hvor mange godkjente øvinger du har ved å spørre øvingssystemet. Følg med, og ta kontakt med studassen din umiddelbart dersom noe ikke stemmer. Det nytter ikke å bli overrasket ved semesterslutt.

Dersom du ikke ligger inne i øvingssystemet, ta umiddelbart kontakt med din studass. Opplys om navn, linje og brukernavn. Det er helt normalt at noen ikke ligger inne ved semesterstart, da det eneste vi har å gå etter er oppmeldingslister på et bestemt tidspunkt.

Ny øving legges normalt ut hver mandag og veiledes uken etter den er lagt ut.

Godkjenninger fra tidligere år

Dersom du har godkjent øvingsopplegg som ga tilgang til eksamen i faget et tidligere år, skal du automatisk få tilgang også i år. Dette ligger dog utenfor fagstabens kontroll, så dersom du vil vite hva status er, eller få bekreftet tilgang, må du selv ta kontakt med Studentservice eller lignende.

Leveringstid- og sted

Levering skjer innen fredag klokken 14:00 den uken den aktuelle øvingen ble veiledet (for øving 1 er fristen 1. september siden det tok så lang tid å få på plass innleveringsbokser). Innlevering skjer i bokser merket med gruppenummer i 3. etasje i Lavblokk nord. Tidspunkt for veiledningstime og gruppenummer finner man her.

2016-08-11, Gunnar Taraldsen