Referansegruppe

Referansegruppen består av følgende personer. I e-postadressene er @ byttet ut med ØØØ for å stagge de verste spambottene.

  • Robin Andersen (robinand41 ØØØ gmail.com)
  • Amanda Lange (amanda.w.lange ØØØ gmail.com)

Det vil normalt være tre referansegruppemøter i løpet av semesteret. Kontakt gjerne referansegruppen om dere har tilbakemeldinger dere ønsker å gi faglærerne (det er selvfølgelig også helt greit å kontakte oss direkte).

Referat fra møte 05/11

Til stede: Robin Andersen, Amanda Lange, Gard Spreemann.

Referansegruppen syns ikke det er et problem at det bare har blitt to møter dette semesteret. Det har vært lite å ta opp.

Kommentarene fra sist møte har blitt tatt hensyn til av faglærerne, men det kan med fordel tas flere eksempler i forelesningene.

Folk er generelt fornøyd med forelesninger og øvinger. Spesielt var det fint med en repetisjonsøving.

Læreboken kunne dog vært bedre.

Faglærerne kan ikke love at timeplanene deres gir tid til «eksamensforelesning», men nå har vi jo to uker igjen av undervisningsperioden der studentene kan komme med spørsmål.

Referat fra møte 21/09

Til stede: Robin Andersen, Amanda Lange, Helge Holden, Gard Spreemann.

Læreboken ses på som tungvindt og mye mindre nyttig enn den som benyttes i for eksempel Matematikk 3. Faglærerne er enige i at boken er vanskelig å være fornøyd med, men påpeker at det dessverre ikke er lett å finne en bok som dekker den blandingen av tema som inngår i kurset.

Mange er godt fornøyde med forelesningene. Mye utregninger kan noen ganger før til at det går litt for raskt på tavlen. Noe mer tid kan med fordel brukes på forklaringer istedet for utregninger. Faglærerne noterer seg dette, og vil forsøke å etterkomme.

Øvingene er passelig lange og passelig vanskelige. Noen ønsker å få dem lengre tid i forveien, men faglærerne syns det er vanskelig å låse pensum for langt frem i tide. LF er OK.

Studass-systemet fungerer greit.

Studentene ønsker seg eksamensforelesning med mulighet til å stille spørsmål eller ønske seg oppgaver for gjennomgang i uken før eksamen. Faglærerne regner med å få til dette.

2015-11-09, spreeman