Foreløpig Forelesningsplan

UkeTemaReferanse
34 Komplekse tall, regneregler, polarform, kompleks eksponensialfunksjonAdams AI, AII*
35 Generelle egenskaper til lineære ligninger, homogene ligninger av 2. orden svingeligningen (frie svigninger) Polking 4.1, 4.3, 4.4
36 Ubestemte koeffisienters metode, svingninger og resonans, metoden med variasjon av parametre Polking 4.5-4.7
37 Lineære ligningssystemer, Gausseliminasjon Lay 1.1-1.2
38 Matriser, løsningsmengde Lay 1.3-1.5, 1.7
39 Lineære transformasjoner, anvendelser Lay 1.6*, 1.8-1.9, 1.10*
40 Matriseregning inverse matriser Lay 2.1-2.3
41 Determinanter Lay 3.1-3.2
42 Vektorrom2 og underrom, lineære kombinasjoner og lineær uavhengighetLay 3.3, 4.1-4.2
43 Basis for vektorrom, kolonnerom, rank; egenverdier Lay 4.3,4.5-4.6
44 Egenvektorer og egenverdier, Diagonalisering, potenser av matriser, komplekse egenverdier Lay 5.1-5.3, 5.5
45 Anvendelser av egenverdier; ortogonale vektorerLay 4,9, 5.7*, 6.1-6.2
46 Ortogonale projeksjoner, ortogonale basiser og Gram-Schmidts algoritme, minste kvadraters metode Lay 6.3-6.6
47 Kvadratiske former og kjeglesnitt, repetisjon Lay 7.1-7.2
eksamensoppgaver

Merknader:
*Ikke hele avsnittet er pensum. Se pensumlisten for nærmere informasjon.

2011-10-25, Eugenia Malinnikova