Gamle eksamensoppgaver

Generelt

Her finner du gamle eksamensoppgaver med løsningsforslag (TMA4110/TMA4115 og SIF5009/SIF5010)

Merk 1

Eulers metode og lineære førsteordens differensialligninger er ikke lenger pensum i Matematikk 3 (det inngår nå i Matematikk 1), så oppgaver med disse temaene er derfor ikke relevante for årets eksamen.

Merk 2

Euler-Cauchy-ligningene er ikke en del av pensum fra høsten 2011. Likevel noen oppgaver fra de gamle eksamensett som inneholder Cauchy-Euler-ligninger kan være aktuelle. Så feks Eksamen fre 4.desember 2009 Oppgåve 3a ligger utenfor mens 3b er innenfor pensum.

For å finne hva om disse ligningene står i nye penum, se på oppgaver 26,29, side xlv i boka (øving 2); og oppgave 13, side lxxvi (øving 3). Metodene fra disse øvingsoppgavene er en del av pensum.

Hefte med eksamensoppgaver

Finner du her. Løsningsforslag finner du på TMA4115-sidene.

Gamle eksamensoppgaver

2012-07-30, Magnus Brostrup Landstad