TMA4110 Matematikk 3 høst 2011

for DESIG, IØT, MART, MT, PROD

Beskjeder

Faglærer

  • Eugenia Malinnikova
  • epost: eugenia(at)math.ntnu.no
  • tlf: 73550257
  • kontor: Rom 948 Sentralbygg 2

Forelesninger

  • Mandag 8.15-10, EL5
  • Torsdag 12.15-14, F1

Forelesningsnotatene

Komplekse tall og differensialligninger

Forelesning 1 Komplekse tall på normalform
Forelesning 2 Komplekse tall på polarform, kompleks eksponensialfunksjon
Forelesning 3 Lineære differensialligninger av orden 2
Forelesning 4 Lineære differensialligninger av orden 2 med konstante koeffisienter
Forelesning 5 Inhomogene lineære differensialligninger av orden 2 med konstante koeffisienter
Forelesning 6 Variasjon av parametre
Forelesning 7 Tvungne svingninger
Forelesning 8: Repetisjon (no presentasjon)

Lineær algebra

Forelesning 9 Lineære systemer; eliminasjon
Forelesning 10 Vektorer og lineære systemer
Forelesning 11 Lineært uavhengige vektorer
Forelesning 12 Lineære transformasjoner
Forelesning 13 Matriseoperasjoner
Forelesning 14 Inverse matrise
Forelesning 16-17 Determinanter
Forelesning 18 Vektorrom og underrom
Forelesning 19 Basis; Null (A), Col(A)
Forelesning 20 Dimensjon og rangen til matrise; Row(A)
Forelesning 21 Egenvektorer og egenverdier
Forelesning 22 Diagonalisering
Forelesning 23 Komplekse egenversier og system av differensialligninger
Forelesning 24 Ortogonale vektorer
Forelesning 25 Ortogonal projeksjon
Forelesning 26 Gram-Schmidt algoritme, Minste kvadraters metode
Forelesning 27 Symmetriske matriser, kvadratiske former

2011-11-24, Eugenia Malinnikova