Øvingsoppgaver

Generelt

For å kunne ta eksamen kreves 8 godkjente øvinger, av i alt 12. Alle studieprogrammene leverer i Lavblokk nord, 3. etasje (lavblokken tilhørende Sentralbygg II). Ny øving og løsningsforslaget til forrige ukes øving legges ut hver mandag kl. 15. De forskjellige studieprogrammene har forskjellige veiledningstider for øvingene. Se menyen til venstre. For å se hvor mange godkjente øvinger du har, følg denne lenken.

Innleveringsfrister

Øvingene skal leveres inn kl. 12:00 dagen etter veiledning hvis ikke annet er oppgitt. For gruppene som har veiledning på fredager skal øvingene leveres inn påfølgende mandag kl. 12:00.

Øvingsoppgaver

2012-06-12, birkevol