TMA4110 Matematikk 3 høst 2011

Faginformasjon

Faglærere

Øvingslærer

Ved kontakt

Ved kontakt av faglærere eller øvingslærer per e-post, vennligst merk tittelen “TMA4110 Matematikk 3” i tillegg til hva saken gjelder.

Forelesninger

Se din parallell for informasjon om forelesningstider.

Lærebøker

Det er ny lærebok i kurset fra og med høsten 2011, "Differential Equations, Linear Algebra And Its Applications" (Pearson Custom Publication), fåes på TAPIR. Pensum blir også endret!

Eksamen

Eksamensform: Skriftlig (teller 100/100)
Dato: 20.12.2011
Hjelpemidler (Hjelpemiddelkode C):

  • Rottmann: Matematisk formelsamling,
  • Bestemt enkel kalkulator (HP 30S eller Citizen SR-270X).

Øvrig informasjon

Se her.

2011-08-22, Magnus Brostrup Landstad