TMA4110 Matematikk 3 høst 2011

Pensum

Læreboka

 • Differential Equations, Linear algebra and its applications, Pearson, conpiled by IMF, NTNU

Fra "Calculus", Adams og Essex

  Komplekse tall: sider ix-xviii;
  Komplekse funksjoner: 
  sider xix-xx, xxii-xiv til "The fundamental theorem of algebra" ;

Fra "Differential equations with boundary value problems", Polking, Boggess og Arnold

 Kapittel 4: 4.1, 4.3-4.7
 
 Husk: Metoden med reduksjon av ordenen er pensum, se oppg 26 side xlv gitt i øving 2. 
 Øvingene er også pensum!

Fra "Linear Algebra and its applications", Lay

 Kapittel 1: 1.1 - 1.5, sider 52-53 fra 1.6, 1.7-1.9, sider 82-85 fra 1.10
 Kapittel 2: 2.1-2.3
 Kapittel 3: 3.1 - 3.3
 Kapittel 4: 4.1 - 4.3, 4.5-4.6, 4.9 
 Kapittel 5: 5.1-5.3, 5.5, 5.7 
 Kapittel 6: 6.1-6.4, 6.5 til "alternative Calculations of least-Squares Solution"
 Kapittel 7: 7.1-7.2

Tillegg:

 Notat om ubestemte koeffisienters metode.
 Alle øvinger med løsningsforslag regnes som en del av pensum.
2011-11-27, Magnus Brostrup Landstad