TMA4100 Matematikk 1 for MTDT, MTIØT, MTKOM høsten 2009

Dette er hjemmesiden for parallellen som undervises for Datateknikk (inklusive deler av industriell økonomi og teknologiledelse) og Kommunikasjonsteknologi.

Foreleser Lars sydnes
Forelesninger Tirsdager 10:15–12:00 i S2
Onsdager 10:15-12:00 i S7
Øvinger MTKOM Torsdager 10:15–12:00
Øvinger MTDT/IØT Fredager 10:15–12:00

Merk at det er obligatoriske øvinger i emnet! Det blir gitt 12 øvinger, og 8 av dem må være godkjent for at du skal få gå opp til eksamen. De første øvingstimene er 27.8 og 28.8. Første obligatoriske øving publieres 24.8.

Vikar: Martin er vikar 13.10-4.11. Han tar hånd om forelesningene og til dels Mattelab. Lars Sydnes tar seg av andre henvendelser pr. epost.

Meldinger

Det blir forelesninger uke 48. Ekstraforelesning (Kompensasjon for avlyst forelesning i oktober) Torsdag 10-12 S2.


Forelesning 14.oktober: Auditorium H3 i hovedbyggets østfløy. Tredje etasje.

Fellesmeldinger

07. des: Eksamensoppgavene med løsningsforslag er lagt ut her.

23. nov: Det blir eksamens-mattelab i uke 49. Informasjon om tidspunkt og sted finner dere her.

16. nov: Øving 13 er lagt ut på nettet. Denne øvingen er et tilbud til studenter som ikke får 8 godkjente øvinger. Studenter med nok godkjente øvinger skal ikke levere øving 13.

10. nov: Bokens kapittel 15 kan dere downloade fra denne siden (velg University Calculus, 1/e).

09. nov: Resultatene fra midtsemesterprøva finner dere her. Dere anmodes om å undersøke at dere står registrert med rett poengsum.

6. okt: Svarene på spørsmålene fra prøveeksamen fra høsten 2005 er lagt ut under Vurdering.

Meldingsarkiv

2009-11-09, sydnes