TMA4100 Matematikk 1 for MTDT, MTIØT, MTKOM høsten 2008: Meldinger

Nye meldinger

Det blir forelesninger uke 48. Ekstraforelesning (Kompensasjon for avlyst forelesning i oktober) Torsdag 10-12 S2.


Forelesning 14.oktober: Auditorium H3 i hovedbyggets østfløy. Tredje etasje.

Eldre meldinger

18.8: Hvis dere lurer på hvor delta og epsilon kommer fra, kan dere lese denne artikkelen: http://www.maa.org/pubs/Calc_articles/ma002.pdf. Dette er en artig artikkel. Mange vil ha glede av å lese innledningen. Den historisk interesserte vil nok ha glede av å lese hele artikkelen. Tror man kan få et visst utbytte selv om man ikke forstår alle de matematiske begrepene.

18.8: Her kan dere finne kapittel 15 og 16 online. Norsk-engelsk-norsk ordliste finner dere under Andre ressurser.

17.8:Under forelesningen på mandag plukket vi opp noen detaljer fra kapittel 1, og startet på kapittel 2. Vi ble nesten ferdige med seksjon 2.2, men har ennå ikke snakket om klemmeloven (sandwich theorem) og om hvordan grenseverdier forholder seg til ulikheter.

Her er planen for resten av teknostartdagene:

Tirsdag: Den formelle definisjonen av grense-begrepet. Klemmeloven. Grenser og ulikheter. D.v.s. seksjon 2.3 + etterslep fra seksjon 2.2.

Onsdag: Første time går vi gjennom seksjon 2.4, som tar for seg høyre- og venstregrenser samt grenser i uendelig. Andre time inneholder en forelesning om studieteknikk ved Ela Sjølie fra program for lærerutdanning. Hun vil blant annet snakke om innholdet i dette dokumentet.

Torsdag: Vi gyver løs på seksjon 2.5, som behandler asymptotisk oppførsel og uendelige grenser. Hvis vi ligger godt an, tillater vi oss å å snakke litt om kontinuitet. (Seksjon 2.6)

Neste uke: Vi skal snakke om kontinuitet (2.6) og derivasjon (2.7 og 3.1, 3.2). På tirsdagen får vi besøk av en mann som visstnok er i stand til i løpet av 5 minutter å fortelle oss hva MyMathLab er. Jeg tror vi neppe kommer til å bruke det systemet aktivt i undervisningen. Men, det skal visstnok være et nyttig supplement for dere.

3.8: I forelesningene 13/8 og 14/8 vil Marius Thaule være vikar. Dere skal arbeide med kapittel 1. Mye av stoffet i dette kapittelet er kjent for dere fra før, så vi går ikke gjennom hver eneste detalj.

Årsaken til at jeg (Lars Sydnes) ikke kan holde de to forelesningene, er at jeg er utenlands den uken.

Mandag 17/8 kommer jeg (Lars Sydnes) tilbake og setter i gang med kapittel 2. Vi regner med å bruke de resterende forelesningene på dette kapittelet, slik at vi kan sette i gang med kapittel 3 på den første ordinære forelesningen tirsdag 25.august kl 10.00.

Felles meldinger

07. des: Eksamensoppgavene med løsningsforslag er lagt ut her.

23. nov: Det blir eksamens-mattelab i uke 49. Informasjon om tidspunkt og sted finner dere her.

16. nov: Øving 13 er lagt ut på nettet. Denne øvingen er et tilbud til studenter som ikke får 8 godkjente øvinger. Studenter med nok godkjente øvinger skal ikke levere øving 13.

10. nov: Bokens kapittel 15 kan dere downloade fra denne siden (velg University Calculus, 1/e).

09. nov: Resultatene fra midtsemesterprøva finner dere her. Dere anmodes om å undersøke at dere står registrert med rett poengsum.

6. okt: Svarene på spørsmålene fra prøveeksamen fra høsten 2005 er lagt ut under Vurdering.

2009-11-17, Lars Sydnes