TMA4100 Matematikk 1 - Høst 2009

Emnet foreleses i fem paralleller:

Kont

NB! Det var en feil i løsningsforslaget til oppgave 8: Det var en faktor 10 for mye i y(t). Rettet opp 27.8.

oppgaver, lf

Midtsemesterprøven

Fasit: A A C D A B B D C D.

Selve oppgavesettet finner du her

Romfordelingen er nå klar. Se informasjon under lenken "Vurdering" i venstre marg.

Foreløpig informasjon om kurset:

Lærebok i Matematikk 1 blir Hass, Weir og Thomas, University calculus, Addison-Wesley, ISBN 978-1-84776-239-9. Boken er delt opp i to deler: en til Matematikk 1 og en til Matematikk 2.

Avsluttende eksamen avholdes mandag 7. desember. Det er en fire timers skriftlig prøve. Tillatte hjelpemidler er Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Fellesmeldinger

07. des: Eksamensoppgavene med løsningsforslag er lagt ut her.

23. nov: Det blir eksamens-mattelab i uke 49. Informasjon om tidspunkt og sted finner dere her.

16. nov: Øving 13 er lagt ut på nettet. Denne øvingen er et tilbud til studenter som ikke får 8 godkjente øvinger. Studenter med nok godkjente øvinger skal ikke levere øving 13.

10. nov: Bokens kapittel 15 kan dere downloade fra denne siden (velg University Calculus, 1/e).

09. nov: Resultatene fra midtsemesterprøva finner dere her. Dere anmodes om å undersøke at dere står registrert med rett poengsum.

6. okt: Svarene på spørsmålene fra prøveeksamen fra høsten 2005 er lagt ut under Vurdering.

2010-08-27, sselberg