Eksamen i Matematikk 1 - høsten 2009

Eksamen i Matematikk 1 er todelt og består av en semesterprøve (maks. 20%) og en skriftlig eksamen (min. 80%). Semesterprøven teller kun positivt på den endelige karakteren.

Semesterprøven

 • NB! Du må på forhånd sørge for å få tak i ditt kandidatnummer på Studentweb. Klikk på "Innsyn" og så "Vurderingsmelding", så finner du kandidatnumrene til alle eksamener du er meldt opp til.
 • Her er et informasjonsark info2-1.pdf med endel praktisk informasjon om gjennomføringen av prøven.
 • Semesterprøven er en flervalgsprøve som gjennomføres skriftlig lørdag 10. oktober. Husk å ta med studiebevis og semesterkort.
 • De som har fått innvilget forlenget tid på eksamen har også rett til det på midtsemesterprøven, men de må selv melde fra om dette, senest fire virkedager før prøven. Kontakt Berit Rau (rom 749 i SB2, tlf. (735)91661, e-post berit.rau@math.ntnu.no), men merk at du først må ha fått innvilget tilrettelegging av eksamen! Kontakt studentservice for å ordne dette, se http://www.ntnu.no/studentservice/tilrettelegging/eksamen . Siden midtsemesterprøven varer i kun 90 minutter gis det 20 minutter for enkelt forlenget tid og 40 minutter for dobbelt forlenget tid. (Dvs totalt 110 eller 130 minutter).
 • Pensum: kap. 1–5 i boka (unntatt 1.6). Du finner et eksempelsett fra 2005 her: proveeksamen05.pdf. Legg merke til at oppgave 4 og 7 ikke er dekket av pensumet for semesterprøven i år. Her er svarene på spørsmålene fra eksempelsettet.
 • Du vil få utdelt kladdeark. Du må selv ha med skrivesaker og eventuelt hjelpemidlene nevnt nedenfor. Husk også studiebevis og semesterkort!

Tidspunkt for semesterprøven

Semesterprøven ble avviklet lørdag 10. oktober.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen er skriftlig og finner sted mandag 7.desember 2009 kl. 09:00. Varighet er 4 timer. Eksamensoppgavene med løsningsforslag er lagt ut her.

Pensum

Følgende deler av læreboka er pensum:

 • 1.1-1.5
 • kapitlene 2-8
 • 15.1-15.5
 • appendiks A.2

I tillegg er øvingene og følgende notater pensum:

Tillatte hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler er Kode C. Det vil si bestemt enkel kalkulator (CITIZEN SR-270X eller HP30S) og Matematisk formelsamling (Rottmann). Dette gjelder både avsluttende eksamen og semesterprøven.

Det er ikke tillatt med egne notater. Det betyr blant annet at du ikke får ha notater i formelsamlingen din. I formelsamlingen kan du:

 • Skrive navnet ditt
 • Lage eselører eller sette inn lapper (uten skrift)
 • Markere tekst ved understreking/overstreking
2009-12-07, Hans Rivertz