Utveksling

Før utveksling

Generell informasjon

For de som ønsker å dra på utveksling er det anbefalt å gjøre dette i 4. klasse. Man kan dra på utveksling i ett semester (høst eller vår) eller to semestere (høst og vår). For praktiske spørsmål om hvilke universiteter NTNU har avtaler med og søknadsprosedyrer er riktig kontaktsted Internasjonal seksjon. Du må følge søknadsfristene:

  • 1. februar (utreise høstsemester eller et helt år)
  • 12. september (utreise i vårsemester).

Legg spesielt merke til at noen land og læresteder har tidligere frister og sett deg godt inn i informasjonen på NTNUs sider.

Faglig veiledning og forhåndsgodkjenning av fag

Vi på IMF kan hjelpe deg med faglige veiledning og forhåndsgodkjenning av fagplan. En fagplan må ha minimum 30 studiepoeng for ett semester og minimum 60 studiepoeng for to semestere for å kunne bli forhåndsgodkjent. Ta kontakt med Geir-Arne Fuglstad. Du bør på forhånd ha satt opp et forslag til fag som du ønsker å ta på utvekslingsuniversitetet/utvekslingsuniversitetene. Se punktet under om føringer for valg av fag.

Fagvalg på utveksling

Du skal ha minst 30 studiepoeng (ett semester) eller minst 60 studiepoeng (to semestere). Hvis universitetet ikke bruke ECTS sjekk i GNAG databasen om det står hvordan "credits" skal regnes om til ECTS. De to viktigste spørsmålene når du skal velge fag er som regel

  1. Hvor mange studiepoeng K-emner skal du ta på utveksling?
  2. Hvor mange studiepoeng videregående emner skal du ta i matematikk/statistikk?

K-emner

Et K-emne krever (minst) 7,5 studiepoeng relevante emner på utveksling, og to K-emner krever (minst) 15 studiepoeng relevante emner på utveksling. Det vanligste ved utveksling et helt år er at man tar to K-emner på utveksling og så tar Matematisk modellering på høsten i 5. klasse.

Valgfag

Her kan man velge fritt av matematikk/statistikk fag på videregående nivå så fremt de ikke overlapper med tidligere emner, men man bør tenke på fornuftige fag i forhold til den retningen man sikter seg inn på. I tillegg kan man velge noe data-fag så lenge man ikke overskrider begrensningen på 15 studiepoeng data-fag blant valgfagene i 3. og 4. klasse. Hvis man er borte på vårsemesteret får man fritak fra EiT og kan ta et ekstra matematikk/statistikk/data fag på videregående nivå.

Under utveksling

Gjøre forandringer underveis

Det kan i mange tilfeller være slik at fagene er annerledes enn forventet, fagene ikke går som planlagt, eller at det blir kollisjoner i undervisning eller eksamen. Dette er ikke en krise og du kan gjøre forandringer fra den forhåndsgodkjente planen. Hvis dette blir nødvendig tar du kontakt med Geir-Arne Fuglstad og forteller hvilke forandringer du planlegger å gjøre. Du vil da få en bekreftelse på om disse forandringene er greie eller ikke.

Etter utveksling

Endelig godkjenning av fag

Når du kommer tilbake fra utveksling og har fått karakterutskrift som inneholder alle fagene, må du søke om endelig godkjenning av den utenlandske utdanningen. Du må følge prosedyrene på beskrevet på NTNUs sider, og sende signert skjema og karakterutskrift til Geir-Arne Fuglstad. Skriv i kommentarfeltet hvilke emner som skal vurderes som K-emner. Etter fagene er vurdert sendes din søknad videre til fakultet som innpasser emnene i studieplanen din.

2023-12-07, Geir-Arne Fuglstad