Prosjekt- og masteroppgave

Fordypningsprosjektet og masteroppgaven er en del av 5. årskurs på industriell matematikk. Tema for oppgaven finner du i samarbeid med en veileder. Vi anbefaler deg å ta direkte kontakt med faglærere for å diskutere aktuelle oppgaver.

Sett opp 3 ulike veiledere, i prioritert rekkefølge.

Fristen for å sende inn veilederønsker var 21. januar 2022.

Fordypningsprosjekt

Fordypningsprosjektet utgjør 22.5 studiepoeng som fordeler seg på:

  • TMA4500 IND MAT FDP - Industriell matematikk, fordypningsprosjekt (15 stp.)
  • TMA4505 IND MAT FDE - Industriell matematikk, fordypningsemne (7.5 stp.)

Studentene skal selv melde seg opp i begge disse emnene (vanlig oppmeldingsfrist). Det gis separate karakterer for de to fagene.

Fordypningsemnet (TMA4505) velges i samråd med veileder, og består enten av et vanlig emne på 7.5 stp. eller to emnemoduler på 3.75 stp., hvis slike blir tilbudt. I den grad de tilbys, er de listet opp her.

Fordypningsprosjektet (TMA4500) er på 15 stp. og består av prosjektarbeid og innlevering av skriftlig rapport. Prosjektet skal leveres som PDF-fil i Inspera ved IMF innen kl 15.00 siste dag i eksamensperioden for høstsemesteret. Dersom en ønsker utsettelse, må veilederen gi beskjed til IMF-kontoret eksamen [at] math [dot] ntnu [dot] no og angi ny innleveringsdato.

Masteroppgave

Masteroppgaven utføres normalt våren i 5.klasse. Den er på 30 stp. og utføres i løpet av 20 uker. Masteravtalen fylles ut i SharePoint. Ferdigstilte avtaler skrives ut fysisk på papir, signeres av relevante parter, og leveres manuelt til administrasjonen (7.etg, SBII). Se for øvrig hvordan skrive og levere masteroppgave for ytterligere praktisk informasjon rundt uttak og innlevering.

Det er normalt at studenten har samme veileder på masteroppgaven som på fordypningsemnet, og at oppgaven defineres i samråd mellom veileder og student. Dersom studenten ønsker å ha en annen veileder på masteroppgaven må hun/han selv ta initiativ til det. Det vil da være naturlig å se gjennom prosjektkatalogen (se under) for deretter å kontakte eventuelle veiledere.

Oppgavekatalog

Her er en oversikt over temaer det tilbys prosjekt og masteroppgaver innenfor, og hvilke faglærere som veileder slike prosjekter. Om du finner et tema som interesserer deg, klikk på fagpersoner som er listet under dette temaet, og du får tilgang til spesifikke prosjekt/masterbeskrivelser. Som student oppfordres du likevel til å ta kontakt direkte med faglærerne på deres kontor for å få høre mer om oppgavene.

Algebra (og kryptografi/and cryptography)
Petter Bergh
Aslak Bakke Buan
Kurusch Ebrahimi-Fard
Kristian Gjøsteen
Sondre Kvamme
Steffen Oppermann
Jiaxin Pan
Øyvind Solberg
Analyse / Analysis
Harmonisk analyse med anvendelser


Harmonic Analysis with Applications

Sigrid Grepstad
Franz Luef
Eugenia Malinnikova
Karl-Mikael Perfekt
Flere komplekse variable


Several Complex Variables

Marius Irgens
Xu Wang
Kompleks analyse og operatorteori


Complex Analysis and Operator Theory

Karl-Mikael Perfekt
Kristian Seip
Analytisk tallteori


Analytic Number Theory

Andrii Bondarenko
Kristian Seip
Operatoralgebraer og ikke-kommutativ geometri


Operator Algebras and Noncommutative Geometry

Franz Luef
Eduard Ortega
Differensiallikninger og numerisk analyse / Differential Equations and Numerical Analysis
Analyse på differensialligninger


Analysis on Differential Equations

Kurusch Ebrahimi-Fard
Mats Ehrnström
Jørgen Endal
Katrin Grunert
Helge Holden
Espen R. Jakobsen
Numerikk


Numerics

Ronny Bergmann
Elena Celledoni
Charles Curry
Kurusch Ebrahimi-Fard
Jørgen Endal
Markus Grasmair
Helge Holden
Espen R. Jakobsen
Trond Kvamsdal
Anne Kværnø
Knut-Andreas Lie
Andre Massing
Brynjulf Owren
Xavier Raynaud
Optimering


Optimization

Ronny Bergmann
Markus Grasmair
Dietmar Hömberg
Elisabeth Köbis
Geometri & topologi / Geometry & Topology
Rune Haugseng
Drew Heard
Gereon Quick
Markus Szymik
Marius Thaule
Statistikk / Statistics
Beregningsorientert statistikk


Computational Statistics

Jo Eidsvik
Geir-Arne Fuglstad
Sara Martino
Bob O'Hara
Andrea Riebler
Ingelin Steinsland
Gunnar Taraldsen
Håkon Tjelmeland
Jarle Tufto
Biostatistikk


Biostatistics

Andreas Asheim
Mette Langaas
Stefanie Muff
Bob O'Hara
Andrea Riebler
Ingelin Steinsland
Jarle Tufto
Industriell statistikk


Industrial Statistics

Gunnar Taraldsen
Romlig statistikk


Spatial Statistics

Jo Eidsvik
Geir-Arne Fuglstad
Bob O'Hara
Andrea Riebler
Ingelin Steinsland
Håkon Tjelmeland
Statistikk og finans


Statistical Finance

Espen R. Jakobsen
Jacob Laading
Kjersti Aas
Statistisk inferens


Statistical Inference

Øyvind Bakke
Thea Bjørnland
Ben Dunn
Mette Langaas
Gunnar Taraldsen
Jarle Tufto
Nikolai Ushakov
Statistisk læring


Statistical Learning

Erlend Aune
Ben Dunn
Jo Eidsvik
Markus Grasmair
Mette Langaas
Thiago G. Martins
Gunnar Taraldsen
Kjersti Aas
Eksterne prosjekt / External Projects
SINTEF
2022-01-26, Hallvard Norheim Bø