Prosjekt- og masteroppgave

Fordypningsprosjektet og masteroppgaven er en del av 5. årskurs på industriell matematikk. Tema for oppgaven finner du i samarbeid med en veileder. Vi anbefaler deg å ta direkte kontakt med faglærere for å diskutere aktuelle oppgaver.

Fristen gikk ut 17. januar 2020.

Fordypningsprosjekt

Fordypningsprosjektet utgjør 22.5 studiepoeng som fordeler seg på:

  • TMA4500 IND MAT FDP - Industriell matematikk, fordypningsprosjekt (15 stp.)
  • TMA4505 IND MAT FDE - Industriell matematikk, fordypningsemne (7.5 stp.)

Studentene skal selv melde seg opp i begge disse emnene (vanlig oppmeldingsfrist). Det gis separate karakterer for de to fagene.

Fordypningsemnet (TMA4505) velges i samråd med veileder, og består enten av et vanlig emne på 7.5 stp., eller to emnemoduler på 3.75 stp. Emnemodulene er listet opp her.

Dersom en tar emnemoduler må valg av modul fattes i løpet av de to første ukene av semesteret og beskjed må gis til veileder og modulansvarlig. En skal da avlegge muntlig eksamen i begge modulene. Faglærer fastsetter tidspunktet i samråd med studentene. Eksamen skal holdes innenfor eksamensperioden for høstsemesteret. Emnemodulene kan være relativt smale og kan godt kreve kunnskaper tilsvarende fjerdeklasseemner. De bør i noen grad være støtte opp om prosjektet. Det kreves normalt mer enn to studenter for at emnemodulen skal arrangeres. Emnemodulene starter annen uke av semesteret med et forberedende møte. Informasjon gis til alle femteklassestudenter på Industriell matematikk. Undervisningen i emnemodulen slutter tre uker før semesterslutt.

Fordypningsprosjektet (TMA4500) er på 15 stp. og består av prosjektarbeid og innlevering av skriftlig rapport. Prosjektet skal leveres som PDF-fil til veileder og instituttkontoret (postmottak [at] math [dot] ntnu [dot] no) ved IMF innen kl 15.00 siste dag i eksamensperioden for høstsemesteret. Dersom en ønsker utsettelse, må veilederen gi beskjed på IMF-kontoret og angi ny innleveringsdato.

Masteroppgave

Masteroppgaven utføres normalt våren i 5.klasse. Den er på 30 stp. og utføres i løpet av 20 uker. Masteravtalen fylles ut i SharePoint. Ferdigstilte avtaler skrives ut fysisk på papir, signeres av relevante parter, og leveres manuelt til administrasjonen (7.etg, SBII). Se for øvrig Innlevering av bachelor- og masteroppgaver i Inspera for ytterligere praktisk informasjon rundt uttak og innlevering.

Det er normalt at studenten har samme veileder på masteroppgaven som på fordypningsemnet, og at oppgaven defineres i samråd mellom veileder og student. Dersom studenten ønsker å ha en annen veileder på masteroppgaven må hun/han selv ta initiativ til det. Det vil da være naturlig å se gjennom prosjektkatalogen (se under) for deretter å kontakte eventuelle veiledere.

Oppgavekatalog

Her er en oversikt over temaer det tilbys prosjekt og masteroppgaver innenfor, og hvilke faglærere som veileder slike prosjekter. Om du finner et tema som interesserer deg, klikk på fagpersoner som er listet under dette temaet, og du får tilgang til spesifikke prosjekt/masterbeskrivelser. Som student oppfordres du likevel til å ta kontakt direkte med faglærerne på deres kontor for å få høre mer om oppgavene.

Algebra
Petter Bergh
Aslak Bakke Buan
Kurusch Ebrahimi-Fard
Kristian Gjøsteen
Steffen Oppermann
Sverre O. Smalø
Øyvind Solberg
Analyse / Analysis
Harmonisk analyse med anvendelser


Harmonic Analysis with Applications

Sigrid Grepstad
Eugenia Malinnikova
Franz Luef
Peter Lindqvist
Yurii Lyubarskii
Flere komplekse variable


Several Complex Variables

Marius Irgens
Berit Stensønes
Xu Wang
Kompleks analyse og operatorteori


Complex Analysis and Operator Theory

Kristian Seip
Analytisk tallteori


Analytic Number Theory

Andrii Bondarenko
Kristian Seip
Operatoralgebraer og ikke-kommutativ geometri


Operator Algebras and Noncommutative Geometry

Franz Luef
Eduard Ortega
Differensiallikninger og numerisk analyse / Differential Equations and Numerical Analysis
Analyse på differensialligninger


Analysis on Differential Equations

Kurusch Ebrahimi-Fard
Mats Ehrnström
Helge Holden
Katrin Grunert
Espen R. Jakobsen
Peter Lindqvist
Numerikk


Numerics

Elena Celledoni
Kurusch Ebrahimi-Fard
Markus Grasmair
Helge Holden
Espen R. Jakobsen
Trond Kvamsdal
Anne Kværnø
Knut-Andreas Lie
Andre Massing
Brynjulf Owren
Xavier Raynaud
Optimering


Optimization

Markus Grasmair
Dietmar Hömberg
Elisabeth Köbis
Geometri & topologi / Geometry & Topology
Rune Haugseng
Gereon Quick
Markus Szymik
Marius Thaule
Statistikk / Statistics
Beregningsorientert statistikk


Computational Statistics

Jo Eidsvik
Geir-Arne Fuglstad
Sara Martino
Bob O'Hara
Andrea Riebler (ikke 2019/2020)
Ingelin Steinsland
Gunnar Taraldsen
Håkon Tjelmeland
Jarle Tufto
Biostatistikk


Biostatistics

Mette Langaas
Stefanie Muff
Bob O'Hara
Andrea Riebler (ikke 2019/2020)
Ingelin Steinsland
Jarle Tufto
Industriell statistikk


Industrial Statistics

Bo Lindqvist
Gunnar Taraldsen
John Tyssedal
Romlig statistikk


Spatial Statistics

Jo Eidsvik
Geir-Arne Fuglstad
Bob O'Hara
Andrea Riebler (ikke 2019/2020)
Ingelin Steinsland
Håkon Tjelmeland
Statistikk og finans


Statistical Finance

Espen R. Jakobsen
Jacob Laading
Statistisk inferens


Statistical Inference

Øyvind Bakke
Thea Bjørnland
Ben Dunn
Mette Langaas
Bo Lindqvist
Gunnar Taraldsen
Jarle Tufto
Nikolai Ushakov
Statistisk læring


Statistical Learning

Erlend Aune
Ben Dunn
Jo Eidsvik
Markus Grasmair
Mette Langaas
Thiago G. Martins
Gunnar Taraldsen
John Tyssedal
Eksterne prosjekt / External Projects
SINTEF
SpareBank 1
Teknova
NTNU, Medisinsk statistikk
2020-01-20, Hallvard Norheim Bø