Oppgavekatalog / Project catalogue

Forslag til prosjektoppgaver, bacheloroppgaver og masteroppgaver / Suggestions for projects, bachelor theses and master theses.

Ikke alle ansatte har nevnt at oppgavene kan brukes både til prosjektoppgaver, masteroppgaver og bacheloroppgaver.
La temaene for oppgave være utgangspunktet og ta gjerne kontakt med faglærer uavhengig om din type oppgave er beskrevet.

Take the area of research and the suggested topics as a starting point. Contact possible supervisors directly for further informations and possible topics.


Algebra (og kryptografi/and cryptography)
Petter Bergh
Aslak Bakke Buan
Kurusch Ebrahimi-Fard
Kristian Gjøsteen
Sondre Kvamme
Steffen Oppermann
Jiaxin Pan
Øyvind Solberg
Analyse / Analysis
Harmonisk analyse med anvendelser


Harmonic Analysis with Applications

Stine Marie Berge
Mats Ehrnström
Sigrid Grepstad
Franz Luef
Eugenia Malinnikova
Karl-Mikael Perfekt
Flere komplekse variable


Several Complex Variables

Marius Irgens
Xu Wang
Kompleks analyse og operatorteori


Complex Analysis and Operator Theory

Karl-Mikael Perfekt
Kristian Seip
Analytisk tallteori


Analytic Number Theory

Andrii Bondarenko
Kristian Seip
Operatoralgebraer og ikke-kommutativ geometri


Operator Algebras and Noncommutative Geometry

Franz Luef
Eduard Ortega
Kvanteinformasjon og programmering


Quantum Information and Programming

Franz Luef
Eduard Ortega
Differensiallikninger og numerisk analyse / Differential Equations and Numerical Analysis
Analyse på differensialligninger


Analysis on Differential Equations

Kurusch Ebrahimi-Fard
Mats Ehrnström
Jørgen Endal
Katrin Grunert
Helge Holden
Espen R. Jakobsen
Numerikk


Numerics

Ronny Bergmann
Elena Celledoni
Charles Curry
Kurusch Ebrahimi-Fard
Mats Ehrnström
James Jackaman
Jørgen Endal
Markus Grasmair
Helge Holden
Espen R. Jakobsen
Trond Kvamsdal
Anne Kværnø
Knut-Andreas Lie
Andre Massing
Brynjulf Owren
Douglas Pacheco
Xavier Raynaud
Optimering


Optimization

Ronny Bergmann
Markus Grasmair
Dietmar Hömberg
Elisabeth Köbis
Geometri & topologi / Geometry & Topology
Torgeir Aambø
Rune Haugseng
Drew Heard
Abigail Linton
Clover May
Gereon Quick
Alexander Schmeding
Marius Thaule
Matematikkdidaktikk / Didactics of Mathematics
Yael Fleischmann
Frode Rønning
Heidi Strømskag
Statistikk / Statistics
Beregningsorientert statistikk


Computational Statistics

Jo Eidsvik
Geir-Arne Fuglstad
Sara Martino
Bob O'Hara
John Paige
Andrea Riebler
Ingelin Steinsland
Gunnar Taraldsen
Håkon Tjelmeland
Jarle Tufto
Biostatistikk


Biostatistics

Andreas Asheim
Thea Bjørnland
Mette Langaas
Stefanie Muff
Bob O'Hara
Andrea Riebler
Ingelin Steinsland
Jarle Tufto
Romlig statistikk


Spatial Statistics

Jo Eidsvik
Geir-Arne Fuglstad
Bob O'Hara
John Paige
Andrea Riebler
Ingelin Steinsland
Håkon Tjelmeland
Statistikk og finans


Statistical Finance

Espen R. Jakobsen
Jacob Laading
Statistisk inferens


Statistical Inference

Øyvind Bakke
Thea Bjørnland
Ben Dunn
Mette Langaas
Gunnar Taraldsen
Jarle Tufto
Nikolai Ushakov
Statistisk læring


Statistical Learning

Erlend Aune
Thea Bjørnland
Ben Dunn
Jo Eidsvik
Markus Grasmair
Mette Langaas
Gunnar Taraldsen
Teoretisk statistikk


Theoretical Statistics

Gunnar Taraldsen
Eksterne prosjekt / External Projects
SINTEF
2023-10-27, Hallvard Norheim Bø