Denne siden vedlikeholdes av Geir-Arne Fuglstad

Industriell matematikk

Industriell matematikk er en av tre studieretninger innenfor Masterprogrammet i fysikk og matematikk.

4.klassestudenter MTFYMA/Indmat: Register dine topp 3 ønsker for veileder/oppgave for studieåret 2024/2025 (frist er 1. mars 2024)

Masterprogrammet i fysikk og matematikk administreres av Institutt for fysikk ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Studenter som velger Industriell matematikk fra tredje årskurs går over til Institutt for matematiske fag (IMF) ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk.

Industriell matematikk er et unikt studium som gir deg stor bredde og solid bakgrunn i matematiske disipliner som:

  • Ren-matematikk
  • Matematisk modellering
  • Numerisk analyse
  • Sannsynlighetsregning og statistikk

3. klasse

I 3. klasse høst er samtlige av emnene obligatoriske. 3. klasse vår er to av emnene valgbare. 3. klasse på Industriell Matematikk gir deg en god innføring i alle de matematiske disipliner som er nevnt ovenfor. I emnet Lineære metoder får man et møte med den analytiske delen av matematikken, TMA4215 Numerisk matematikk er et introduksjonskurs til numerikk mens TMA4265 Stokastisk modellering representerer statistikk/sannsynlighet retningen. Algoritmer og datastrukturer er obligatorisk, og til tross for navnet inneholder emnet en god del matematiske prinsipper som gjør at studenter ved Industriell Matematikk ofte gjør det godt. Etter 3. klasse høst bør man ha en idé om hvilken retning man ønsker å ta.

Har man bestemt seg for å ta en analytisk retning innen matematikken bør man i det minste ta Algebra. TMA4190 Introduksjon til topologi er også et populært analytisk emne som bør tas dersom man er klar på at dette er ønsket retning. Ønsker man å ta en mer anvendt retning er gode valgbare emner TMA4180 Optimering 1 og TMA4165 Differensialligninger og dynamiske systemer. Dersom en statistikk/sannsynlighetsregning retning virker mest spennende bør man velge TMA4268 Statistisk læring eller TMA4275 Levetidsanalyse.

4. klasse

I 4. klasse er det tre obligatoriske emner, TMA4195 Matematisk modellering, Eksperter i Team, og Teknologiledelse. Mange er på utveksling dette året, og må da som oftest ta TMA4195 Matematisk modellering i 5. klasse. Dette fordi det er vanskelig å finne emner ved andre universiteter som dekker dette fullstendig. Det kan være lurt å ta Teknologiledelse i 3. klasse vår dersom man vet at man skal på utveksling ettersom det kan være vanskelige å finne et tilsvarende emne på utveksling. Dersom man velger er på utveksling på våren erstatter man Eksperter i Team med et annet emne. Dette trenger ikke nødvendigvis være et matematisk emne, men de fleste velger å gjøre det slik. Utover dette kan man velge emner fritt så lenge man tar komplementæremne, se under i oversikten. I 4. klasse bør man velge emner som korrelerer og gir deg nok dybde innenfor en retning slik at man har kunnskapen til å skrive en god masteroppgave. Har man på dette tidspunkt en klar forestilling om hva man ønsker å skrive oppgave om, bør man også velge K-emner i henhold til dette.

Under vises studiets oppbygning og emnekombinasjoner i 3.-5. klasse. Studiehåndboken har som alltid rett dersom det er forskjell i informasjonen.

* Teknologiledelse kan også tas i høst 4. klasse.

2024-04-08, Geir-Arne Fuglstad