Industriell matematikk

Industriell matematikk er en av tre studieretninger innenfor Masterprogrammet i fysikk og matematikk.

Masterprogrammet i fysikk og matematikk administreres av Institutt for fysikk ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Studenter som velger Industriell matematikk fra tredje årskurs går over til Institutt for matematiske fag (IMF) ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk.

Insutriell matematikk er et unikt studium som gir deg stor bredde og solid bakgrunn i matematiske disipliner som:

  • Ren-matematikk
  • Matematisk modellering
  • Numerisk analyse
  • Sannsynlighetsregning og statistikk

3. klasse

I 3. klasse høst er samtlige av fagene obligatoriske. 3. klasse vår er to av fagene valgfag. 3. klasse på Industriell Matematikk gir deg en god innføring i alle de matematiske disipliner som er nevnt ovenfor. I faget Lineære metoder får man et møte med den analytiske delen av matematikken, Numerisk matematikk er et introduskjonskurs til numerikk mens Stokastiske prosesser representerer statistikk/sannsynlighet retningen. Algoritmer og datastrukturer er obligatorisk,og til tross for navnet inneholder faget en god del matematiske prinsipper som gjør at studenter ved Industriell Matematikk ofte gjør det godt. Etter 3. klasse høst bør man ha en idè om hvilken retning man ønsker å ta.

Har man bestemt seg for å ta en analytisk retning innen matematikken bør man i det minste ta Algebra og tallteori. Mangfoldigheter er også et populært analytisk fag som bør tas dersom man er klar på at dette er ønsket retning. Ønsker man å ta en mer anvendt retning er gode valgfag optimeringsteori og Differensiallikninger og dynamiske systemer. Dersom en statistikk/sannsynlighetsregning retning virker mest spennende bør Levetidsanalyse være et av valgfagene.

4. klasse

I 4. klasse er det kun to obligatoriske fag, Matematisk modellering og Eksperter i team. Mange er på utveksling dette året, og må da som oftest ta Matematisk modellering i 5. klasse. Dette fordi det er vanskelig å finne fag ved andre universiteter som dekker dette fullstendig. Dersom man velger å dra på utveskling erstatter man Eksperter i Team med et annet fag. Dette trenger ikke nødvendigvis være et matematisk fag, men de fleste velger å gjøre det slik. Utover dette kan man velge fag fritt så lenge man tar komplementæremne og ingeniøremne, se under i oversikten. I 4. klasse bør man velge fag som korrelerer og gir deg nok dybde innenfor en retning slik at man har kunnskapen til å skrive en god masteroppgave. Har man på dette tidspunkt en klar forestilling om hva man ønsker å skrive oppgave om, bør man også velge K-emner og ingeniøremner i henhold til dette.

Under vises studiets oppbygning og fagkombinasjoner i 3.-5. klasse. Studiehåndboken har som alltid rett dersom det er forskjell i informasjonen.

2019-04-15, Anne Kværnø