Bachelor and master thesis for students in mathematical sciences (BMAT/MSMNFMA)

This page tells you how to choose a topic and a supervisor for a bachelor thesis and a master thesis in mathematical sciences. All the scientific staff in the Department of Mathematical Sciences are possible supervisors. You should directly contact one or several of those you think offer an interesting topic for a thesis (see the list below). The list below is a common list for bachelor thesis, FYSMAT projects and master thesis, so not all topics might be available for all types of thesis. The supervisor will inform you about possible prerequisites to take on a thesis.

You should fill out a form for choosing a supervisor for a bachelor thesis or a master thesis in mathematical sciences.

The deadline was January 17th, 2020.


Bacheloroppgave og masteroppgave for studenter i matematiske fag (BMAT/MSMNFMA)

Denne siden gir informasjon om hvordan du velger tema og veileder for en bacheloroppgave og en masteroppgave i matematiske fag. Alle faglærere ved institutt for matematiske fag er aktuelle veiledere. Ta direkte kontakt med en eller flere av dem som du synes tilbyr et interessant tema, og eller jobber innen fagfelt du er interessert i for å diskutere aktuelle temaer for oppgaver (se listen under). Listen under er en fellesliste for bacheloroppgaver, FYSMAT-prosjekt og masteroppgaver, slik at alle temaene og forslagene er ikke nødvendigvis tilgjengelig for alle typer prosjekt og oppgaver. Veilederen vil i så fall også opplyse om eventuelle forkunnskapskrav for å kunne gjennomføre prosjektet/oppgaven.

Du skal fylle ut et skjema for valg av veileder til en bacheloroppgave eller en masteroppgave i matematiske fag.

Fristen var 17. januar 2020.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven MA2002 (15sp) er en obligatorisk del av bachelorgraden i matematiske fag. Bacheloroppgaven bedømmes med bestått eller ikke bestått. Ut over å skrive en bacheloroppgave består den av en muntlig presentasjon av oppgaven. Gjennom arbeidet med oppgaven mottar studenten veiledning etter avtale med veilederen (normalt ett møte hver eller annen hver uke).

Listen under er en fellesliste for prosjekter/oppgaver for forskjellige studieretninger, og noen av dem kan i utgangspunktet være ment som oppgaver på masternivå. Det er derfor viktig at du tar direkte kontakt med mulige veiledere for å diskutere mulige oppgaver for å sikre tilgjengeligheten av den oppgaven som frister deg.

Frister for en bacheloroppgave

  • over ett semester: innleveringsfrist i semesteret henholdsvis 1. juni og 15. desember for en vår- og høst-semesters oppgave.
  • over to semestere: innleveringsfristene de samme som over, dvs. 1. juni og 15. desember.

Master thesis

The master thesis MA3911 (45 credit points) is a mandatory part of a master degree in mathematical sciences. The master thesis is awarded a grade in the usual interval of grades from F up to A. An oral presentation of the thesis is also part of the work with the master thesis.

For those obtaining a bachelor degree in mathematical sciences from NTNU, one would normally have the same supervisor for the master degree. In that case discuss the topic for the master thesis with your bachelor supervisor. If you want a different supervisor for the master degree, then you must yourself take the initiative for that change. Then consult the project catalog below and contact directly the scientific staff in charge and discuss possible topics for the master thesis.

Deadlines for a master thesis

The deadline for handing in a master thesis is 1st June.

Oppgavekatalog

Her er en oversikt over temaer det tilbys prosjekt, bacheloroppgaver og masteroppgaver innenfor, og hvilke faglærere som veileder slike prosjekter. Om du finner et tema som interesserer deg, klikk på fagpersoner som er listet under dette temaet, og du får tilgang til spesifikke prosjekt/masterbeskrivelser. Som student oppfordres du likevel til å ta kontakt direkte med faglærerne på deres kontor for å få høre mer om oppgavene.

Here is a list of topics that are available for projects, bachelor thesis and master thesis, and who are supervising these topics. If you find a topic that interests you, click on the person(s) listed under that topic, and you will gain access to specific descriptions of projects, bachelor thesis and master thesis. However, as a student you are encouraged to contact directly the scientific staff to obtain more information about the different topics and projects/thesis.

Algebra
Petter Bergh
Aslak Bakke Buan
Kurusch Ebrahimi-Fard
Kristian Gjøsteen
Steffen Oppermann
Sverre O. Smalø
Øyvind Solberg
Analyse / Analysis
Harmonisk analyse med anvendelser


Harmonic Analysis with Applications

Sigrid Grepstad
Eugenia Malinnikova
Franz Luef
Peter Lindqvist
Yurii Lyubarskii
Flere komplekse variable


Several Complex Variables

Marius Irgens
Berit Stensønes
Xu Wang
Kompleks analyse og operatorteori


Complex Analysis and Operator Theory

Kristian Seip
Analytisk tallteori


Analytic Number Theory

Andrii Bondarenko
Kristian Seip
Operatoralgebraer og ikke-kommutativ geometri


Operator Algebras and Noncommutative Geometry

Franz Luef
Eduard Ortega
Differensiallikninger og numerisk analyse / Differential Equations and Numerical Analysis
Analyse på differensialligninger


Analysis on Differential Equations

Kurusch Ebrahimi-Fard
Mats Ehrnström
Helge Holden
Katrin Grunert
Espen R. Jakobsen
Peter Lindqvist
Numerikk


Numerics

Elena Celledoni
Kurusch Ebrahimi-Fard
Markus Grasmair
Helge Holden
Espen R. Jakobsen
Trond Kvamsdal
Anne Kværnø
Knut-Andreas Lie
Andre Massing
Brynjulf Owren
Xavier Raynaud
Optimering


Optimization

Markus Grasmair
Dietmar Hömberg
Elisabeth Köbis
Geometri & topologi / Geometry & Topology
Rune Haugseng
Gereon Quick
Markus Szymik
Marius Thaule
Statistikk / Statistics
Beregningsorientert statistikk


Computational Statistics

Jo Eidsvik
Geir-Arne Fuglstad
Sara Martino
Bob O'Hara
Andrea Riebler (ikke 2019/2020)
Ingelin Steinsland
Gunnar Taraldsen
Håkon Tjelmeland
Jarle Tufto
Biostatistikk


Biostatistics

Mette Langaas
Stefanie Muff
Bob O'Hara
Andrea Riebler (ikke 2019/2020)
Ingelin Steinsland
Jarle Tufto
Industriell statistikk


Industrial Statistics

Bo Lindqvist
Gunnar Taraldsen
John Tyssedal
Romlig statistikk


Spatial Statistics

Jo Eidsvik
Geir-Arne Fuglstad
Bob O'Hara
Andrea Riebler (ikke 2019/2020)
Ingelin Steinsland
Håkon Tjelmeland
Statistikk og finans


Statistical Finance

Espen R. Jakobsen
Jacob Laading
Statistisk inferens


Statistical Inference

Øyvind Bakke
Thea Bjørnland
Ben Dunn
Mette Langaas
Bo Lindqvist
Gunnar Taraldsen
Jarle Tufto
Nikolai Ushakov
Statistisk læring


Statistical Learning

Erlend Aune
Ben Dunn
Jo Eidsvik
Markus Grasmair
Mette Langaas
Thiago G. Martins
Gunnar Taraldsen
John Tyssedal
Eksterne prosjekt / External Projects
SINTEF
SpareBank 1
Teknova
NTNU, Medisinsk statistikk
2020-01-20, Hallvard Norheim Bø