MA1201 Lineær Algebra og Geometri - høst 2021

Meldinger

25/8: Opptakene av de første forelesningene ligger nå i Blackboard under Undervisningsmateriell.

Enmetersregelen er innført inntil videre. På tirsdager er det plass til alle, men på mandager er det ikke plass til alle. Vi gjør som følger:
  • På tirsdager kan alle komme i forelesning, og det er ingen forandring.
  • På mandager i partallsuker (6. og 20. september) kan de med etternavn som begynner på A-K komme.
  • På mandager i oddetallsuker (30. august, 13. september) kan de med etternavn som begynner på L-Å komme.

De som ikke får lov til å komme følger forelesningen via Zoom. Forhåpentligvis går dette snart over.

  • Første forelesning: Mandag 23.8, kl. 16:15 i KJL1.
  • Øvingstimene starter i uke 35.
  • Disse sidene vil oppdateres fortløpende gjennom semesteret med informasjon om kurset (forelesninger, øvinger, eksamen osv.).
  • Læreboken kan kjøpes hos Akademika på Gløshaugen.

Faglærer

Kristian Gjøsteen
Kontor: 848, Sentralbygg 2
Epost: kristian [dot] gjosteen [at] ntnu [dot] no

Forelesninger

Mandag 16:15-18:00 i KJL1
Tirsdag 12:15-14:00 i F1

2021-08-25, Kristian Gjøsteen