Øvinger

Øvingslærer

For spørsmål om øvingsopplegget kontakt:

Magnus Ringerud
Kontor: 856, Sentralbygg 2
Epost: magnus [dot] ringerud [at] ntnu [dot] no

Om øvingsopplegget

Hver øving er delt i to deler:

 • Del A: Kom-i-gang-oppgaver.
 • Del B: Obligatoriske oppgaver.

Kom-i-gang-oppgaver. Dette er oppgaver som er ment til å gi en introduksjon til de overordnede emnene den aktuelle øvingen er ment å dekke.

Obligatoriske oppgaver. Dette er oppgaver som leveres inn. Om du ønsker retting utover godkjent/ikke godkjent, skriv "Til Retting" på toppen av øvingen. Se mer informasjon under.

Innlevering. Oppgavene leveres inn på Blackboard. Merk hver øving med navn. Innleveringsfristen er søndag kl. 23:59 samme uke som øvingen veiledes.

Krav. For å gå opp til eksamen må man ha åtte øvinger godkjent. Ved sykdom, planlagt fravær eller opplevd feil i øvingssystemet, kontakt alltid faglærer/øvingslærer direkte for eventuell korreksjon. Obs. at unntak fra 8-regelen i etterkant ikke gjøres.

Dersom du har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, trenger du ikke levere øvinger i år. Spørsmål om tidligere godkjent øvingsopplegg må rettes til instituttadministrasjonen, da faglærere ikke har tilgang til systemet hvor dette ligger inne.

Grupper

Gruppetilhørighet kommer til å bli tilgjengelig i Blackboard (under Snarveier/Quick-links → Grupper, eller på venstre side i menyvalget). Si fra til øvingslærer (Magnus Ringerud) om du ikke er blitt tildelt en gruppe.

Merk at gruppen du har i Blackboard antageligvis ikke vil være den samme som i tabellen. Inndelingen i Blackboard viser kun hvilken studass som retter din øving.

Nr Tid Rom Planlagt for Stud.ass
Gruppe 1 Mandag 08:15-10:00 S21 Sentralbygg 2 BMAT Cecilie Bjørnsdotter Raustein
Gruppe 2 Mandag 10:15-12:00 H1, Hovedbygget MLGEOG, MLSAM, MLHIST, MLREAL, MLSPRÅK, MLKIDR Margrete Saugestad
Gruppe 3 Mandag 12:15-14:00 F6, Gamle fysikk MLGEOG, MLSAM, MLHIST, MLREAL, MLSPRÅK, MLKIDR Emilie Lyse Olsen
Gruppe 4 Mandag 14:15-16:00 EL1, Gamle elektro BMAT, MLREAL Eivind Svae
Gruppe 5 Tirsdag 08:15-10:00 H2, Hovedbygget MLREAL Sigurd Gaukstad
Gruppe 6 Tirsdag 16:15-18:00 F2, Gamle fysikk BMAT Elisabeth Rolandsgard
Gruppe 7 Torsdag 16:15-18:00 Lise, Sentralbygg 2 BFY, ÅMATSTAT Martin Emil Pettersen
Gruppe 8 Fredag 14:15-16:00 Rall, Høgskoleringen 3 BFY, ÅMATSTAT Erik Samuelsen

Øvingsoppgaver

For å få en godkjent øving kreves det at 50% er riktig, og at alle obligatoriske oppgaver skal være prøvd på.

Uke Øving Frist Kommentarer
35 Øving 1 05.09, 23:59 lf 1
36 Øving 2 12.09, 23:59 lf 2
37 Øving 3 19.09, 23:59 lf 3
38 Øving 4 26.09, 23:59 lf 4
39 Øving 5 03.10, 23:59 lf 5
40 Øving 6 10.10, 23:59 lf 6
41 Øving 7 17.10, 23:59 lf 7
42 Øving 8 24.10, 23:59 lf 8
43 Øving 9 31.10, 23:59 lf 9
44 Øving 10 07.11, 23:59 lf 10
45 Øving 11 14.11, 23:59 lf 11
46 Øving 12 21.11, 23:59 lf 12

Levering av øvinger i Blackboard

Innlevering foregår digitalt på Blackboard. Det betyr at øvingen må scannes slik at alt du har skrevet er lett å lese, og at det blir samlet i én PDF-fil.

Vi anbefaler på det sterkeste at du regner øvingene med enten et nettbrett eller blyant/penn og papir. Dette er tidsbesparende og gir best øvelse til eksamen.

Her er ulike fremgangsmåter for hvordan du kan levere en håndskrevet øving som PDF-fil.

Bruk av scanner/kopimaskin:

 • Gå til en scanner/printer, scann hele øvingen og få tilsendt PDF på epost
 • (OBS: Scan alle ark til ett dokument, ikke ett dokument per ark.)
 • Lagre vedlegg fra epost og lever i Blackboard

iPhone (gratis):

 • Last ned app for «scanning» (f.eks Genius scan, Tiny Scanner)
 • Bruk appen til å ta en bildeserie som du eksporterer som PDF til epost
 • Lagre vedlegget fra eposten og lever i Blackboard

iPhone (betalingsløsning):

 • Last ned pro-versjon av app for «scanning» (f.eks Genius scan, Tiny Scanner)
 • Bruk appen til å ta en bildeserie som du eksporterer til iCloud Drive
 • Logg inn i Blackboard via Safari på iPhone og last opp PDF-filen fra Drive

Android:

 • Last ned app for «scanning» (f.eks CamScanner, Tiny Scanner)
 • Bruk appen til å ta en bildeserie som du eksporter til Drive eller annen foretrukket mappe
 • Last opp PDF-filen fra den valgte mappen i Blackboard

Pdf-merger kan også brukes for å samle flere pfd-er til en fil. Dersom du ønsker å føre inn øvingene på datamaskin og ikke for hånd, bør du bruke LaTeX. En introduksjon til LaTeX kan også være nyttig. Vi anbefaler ikke å bruke Word eller andre tekstbehandlingsprogrammer til å skrive matematikk.

2021-11-25, magnudr