Midtsemesterprøve

Midtsemesterprøven blir tirsdag 5. oktober 1215-1345 i NTNUs eksamensbygg på Sluppen.

  • Midtsemesterprøven teller bare positivt og er frivillig. Det er ikke mulig med utsatt prøve eller tilsvarende om du er forhindret fra å møte.
  • «Pensum» til midtsemesterprøven er Kap. 1-3.
  • Benytt sokkelinngangen både når dere kommer og når dere er ferdige. (Vaksinering pågår fortsatt.)

Eksamen

Det blir vanlig skoleeksamen.

2021-11-02, Kristian Gjøsteen