Referansegruppe

Om du har noe som du ønsker tatt opp på neste referansegruppemøte, eller legger merk på at noe går bra eller dårlig med forelesnigene, øvingene, …, så er det bare å ta kontakt med referansegruppen. Du finner mer informasjon om referansegrupper her.

Medlemmer

Anette Sætranganettsae (at) stud.ntnu.noLUR
June Christine Anthonisen-Dahljuneca (at) stud.ntnu.noBFY
John Aslak Wee Klevenjakleven (at) stud.ntnu.noBMAT

Møtereferater

2021-09-05, Kristian Gjøsteen